Nadređena Kategorija: Continued Interactions

Kontinuirana suradnja

dots 3

VISOKI ANGAŽMAN

  • Razvoj suradnje.

  • Moguća organizacija vlastitih događaja.

  • Mogućnost da postanu 'Konektori'.