Praćenje

Kontrolna lista

  • POŠALJITE/PODIJELITE DOKUMENTE
e mail
dropbox
youtube
vimeo
  • MOGUĆNOST SUDIONICIMA DA DAJU POVRATNU INFORMACIJU
conversation
questions
surveymonkey
google forms
  • POZIV NA PLATFORME
facebook
instagram
wordpress
twitter