SYSTEMY

background user inno toolbox pl

SYSTEMY do korzystania z istniejących narzędzi ICT w celu zaangażowania stron zainteresowanych w interakcje PRZED, W TRAKCIE oraz PO wydarzeniach.


DEFINIOWANIE PROBLEMÓW I CELÓW
Określenie wyzwania i celów procesu ma kluczowe znaczenie dla pomyślnej współpracy z użytkownikami końcowymi. Zaleca się dokonanie przeglądu definicji problemu i celów po pierwszej interakcji z grupami docelowymi, w celu zapewnienia jej większej przejrzystości.

BUDOWANIE RELACJI
Budowanie relacji stanowi pierwszy krok, do którego należy wrócić w przypadku kolejnych wydarzeń odbywających się w ramach tego ciągłego i trwającego procesu. Prezentuje on kombinacje narzędzi ICT oraz kroków, które należy podjąć w celu wyjścia z inicjatywą i rozpoczęcia pierwszych interakcji z grupą docelową.


ZAPROSZENIA
Opisywanie kombinacji narzędzi ICT do udostępniania i rejestrowania się w odpowiedzi na zaproszenia na interaktywne wydarzenie.


ROZPOCZĘCIE INTERAKCJI
Zaangażuj zainteresowane strony przed wydarzeniem poprzez interakcje z nimi, dając im możliwość wniesienia wkładu prowadzącego do wydarzenia.

DOKUMENTACJA
Różne sposoby przygotowania i prowadzenia dokumentacji dotyczącej wydarzenia z wykorzystaniem istniejących technologii i narzędzi ICT.


UCZESTNIK ZDALNY
Kroki, które należy podjąć przed, w trakcie oraz po, w celu przygotowania się na zdalnych uczestników wydarzenia.


DZIAŁANIA NASTĘPCZE
Narzędzia i lista kontrolna służąca do powracania do uczestników po wydarzeniu.


DALSZE INTERAKCJE
System do długotrwałej, nadzorczej interakcji z uczestnikami wydarzenia w oparciu o poziom zaangażowania.