Rodičovská kategória: Continued Interactions

Pokračujúca spolupráca

dots 3

VYSOKÁ MIERA ZAPOJENIA

  • Rozvoj spolupráce.

  • Potenciál pre vytvorenie vlastných podujatí.

  • Potenciál stať sa „spojkou”.