Rodičovská kategória: Continued Interactions

Platformy pre diskusie

dots 2

NIŽŠIA MIERA ZAPOJENIA

  • Diskusné fórum alebo skupiny na zdieľanie.

  • Používanie platforiem a úloh od kroku "Spustenie interakcií”.

  • Potenciál pre pokračujúcu spoluprácu.