Rodičovská kategória: Documentation (how to produce results)

Sumárne video

PRED
Výber software pre editáciu videa.
film editing
magisto
 
POČAS
Vytváranie 10-sekundových videí.
smart phone
camera
 
PO
Upload a editácia.
wireless sharing
youtube
vimeo 
+
  • Veľký vplyv
  • Menej práce po udalosti
-
  • Viac práce počas podujatia