Rodičovská kategória: Invitations
Platformy pre zdieľanie

Platformy pre zdieľanie

mailchimp
cost free
 
 
MAILCHIMP
+
 • Štatistiky
 • Vlastné zoznamy
 • Zoznamy pre rôzne skupiny
 • Vizuálny nástroj
 • Integrovaný
 • Súvis s prácou
 • Zacielený
-
 • Nebezpečenstvo nevyžiadanej pošty
 • Ľudia sú často preťažení e-mailmi
 • Potrebné mať emailové adresy cieľovej skupiny
 • Zriedka preposielané – zdieľané informácie iných
 • Obmedzenia veľkosti

 

mailchimp qr 20