Nadređena Kategorija: Documentation (how to produce results)

Dokumentacija sudionika

KAKO

Objasnite zadatak i što se točno mora dokumentirati. Ako je riječ o dokumentiranju rezultata, sudionici mogu sami kreirati video u jednom kadru koji će prezentirati njihove uratke. Možete ih potaknuti da fotografiraju svoje materijale, kako vi ne bi trebali isto učiniti kasnije. Pustite sudionike da se služe vlastitim telefonima, a vi se pobrinite da portal ili stanica za slanje podataka bude spremno za njihov prihvat i transfer (prema vama i timu).

ZAŠTO

Dajući im odgovornost da dokumentiraju vlastite napore i materijale, sudionici postaju u većoj mjeri angažirani i ohrabreni razrađivati detalje. Ukoliko postoji nekoliko skupina sudionika, ova tehnika štedi vrijeme procesa dokumentiranja.