Nadrzędna kategoria: Participatory methods

PRZYKŁAD WDROŻENIA Vision Factory

TYTUŁ: Multidyscyplinarne Centrum Nauki, VAS COUNTY

1. KRÓTKI OPIS PILOTAŻOWEGO PROBLEMU/WYZWANIA

Głównym profilem działalności Pannon Business Network jest doprowadzenie lokalnego węgierskiego sektora SME małych i średnich przedsiębiorstw konkurencyjnym i innowacyjnym, aby być w stanie znaleźć odpowiedzi adekwatne do obecnych wyzwań. Największym i aktualnym problemem regionu jest brak odpowiedniej siły roboczej w licznych obszarach produkcji.

Wychodząc na przeciw temu wyzwaniu, organizacja zwróciły się w kierunku osiągnieć programu Industry 4.0, aby wdrożyć je w swoim regionie. W celu wsparcia tego procesu, PBN zdecydował się utworzyć lokalny Digital Innovation HUB innowacji cyfrowych, który mógłby zaproponować innowacyjne rozwiązania poprzez współpracę z pokrywającymi się obszarami inżynierii.

Digital Innovation HUB działa od 1 listopada 2017 roku I nosi nazwę Am-LAB, co oznacza Zaawansowany produkcyjny LAB. Obecnie organizacja zatrudnia 3 etatowych inżynierów, którzy posiadają kwalifikacje w projektowaniu przemysłowym, technologii sensorycznej i fizyki stosowanej przy wsparciu studentów mechaniki i innych współpracowników Am-LAB posiada rozwijający się park technologiczny mający na miejscu już liczne drukarki 3D stosujące wielorakie techniki, skaner 3D, autonomicznego mobilnego robota, drona oraz ramie robotyczne.

Projekt UrbanInno pomaga Am-LAB rozpoznać I zgromadzić potrzeby użytkowników z różnych obszarów, takich jak ogólnej publiki, reprezentantów/liderów SME i lokalnej grupy uczniów poprzez wydarzenia metod uczestnictwa. Mając tę wiedzę, rozwój produkcyjny oraz prototypy towarów mogłyby sprostać oczekiwaniom użytkowników od samego początku procesu.

VasCounty zastosowało trzy metody uczestnictwa I pierwsza z nich była metoda Vision Factory, ale również wiedze I know-how, które współpracownicy Am-LAB potrzebowaliby cały czas, aby doprowadzić inicjatywę do sukcesu. To był powszechny proces nauczania w kierunku stosownej wiedzy I4.0  - do zdobycia w drodze 5 różnych wydarzeń.


2. ROZPOCZĘCIE WSPÓŁPRACY I NARZĘDZIA ICT

Uczestnicy, którzy partycypowali w realizacji metody składającej się z grupy przedstawicieli z lokalnej grupy uczniów, Am-LAB I współpracowników PBN (przede wszystkim inżynierów i Project Menadżerów UrbanInno) oraz udziałowców, którzy już zebrać unikalne I4.0 doświadczenia w praktyce.

Bezpośrednie zaproszenia dla zainteresowanych szkol lokalnych I dla dobrze znanej Industry 4.0 wykorzystujących aktorów zostały zastosowane, tak samo jak internetowa reklama i ogłoszenia na istotnych platformach. Nawet zawitali międzynarodowi aktorzy reprezentujący Austriacka edukację wyższą, aby wprowadzić specjalne rozwiązania oparte na I4.0 mające pomóc uczestnikom w lepszym zrozumieniu zastosowań różnych technik w praktyce i ich ważności.

Rożni uczestnicy zostali uprzednio poinformowani o pojedynczych wydarzeniach, w których mieli uczestniczyć, ponieważ niektóre z nich wymagały poświecenia dużej ilości czasu oraz były dość intensywne, takie jak szkolenie dla studentów z drukowania 3d, które odbywało się przez 3 kolejne dni. Co więcej, eksperckie wizytacje badawcze i pokazy I4.0 były organizowane w celu zgłębienia tematu uczestnikom.

Przyszłość stosująca I4.0 będzie tworzona przez młodsze generacje, otwartych I rozwijające się firmy, ich ekspertów I inżynierów, I w ten sposób PBN wybierało zaproszonych aktorów.

3. WDRAŻANIE METODY WSPÓŁPRACY

Metoda uczestnictwa była zrealizowana poprzez 6 wydarzeń, z czego 4 były poświęcone szkoleniom przedstawicieli lokalnej grupy uczniów i informacji zwrotnej z ich strony, 1 ze szkoleń miało za zadanie dostarczyć PBN oraz członkom Am-Lab I4.0know-how a pozostałe jednoczyć różnych użytkowników końcowych w celu wymiany poglądów i nakreślania przyszłych strategii.

Podczas wydarzeń studenci uzyskali wgląd w technologie bazujące na I4.0 oraz zostało wyjaśnione wyrażenie Internet of Things, aby pozwolić im lepiej zrozumieć, jaki rozwój umożliwił aktualna przemianę w obszarze produkcyjnym. Również pokazano wiele sposobów eksponowania tych nowych technik – eksperci am-Lab i PBN. Ponieważ I4.0 nie jest zaawansowanym obszarem w Vas County, am-Lab i zaangażowani użytkownicy końcowi mogli odgrywać znaczącą role współpracując z lokalnymi firmami, aby znaleźć najbardziej użyteczne i korzystne sposoby wdrożenia tego, co powyższa technologia oferuje.

Tylko pomyśl. Firma I jej członkowie maja swój własny punkt widzenia I czadem mogłoby to utrudnić nakreślenie innowacyjnej strategii wychodząc poza własną strefę I zaufanie komuś innemu, nawet, jeśli nowo pojawiające się technologie umożliwiają o wiele bardziej produktywne wyniki. Świeży umył studenta mógłby pomoc nawet jeśli I4.0 jest mu mało znane, nie wspominając pracowników am-Lab, których misja jest kontynuowanie tego procesu. Dlatego właśnie Faktoria Vision jest niezwykle użyteczna, pozwalając dojrzeć różne punkty widzenia aktorów i dojrzeć wspólne punkty. Nawet lepiej, ze w ramach licznych warsztatów, różne rodzaje grup użytkowników końcowych mogli wypracować własne pomysły poprzez wzajemne wspieranie się, a następnie odbyło się ogólne wydarzenie, podczas którego wspólnie dyskutowano na temat podjętych kierunków działań.


4. WYNIKI/REZULTATY PROJEKTU PILOTAŻOWEGO

Wyniki okazały się być lepsze niż oczekiwano. 5 Studentów, którym przedstawiono I4.0 Nadal pracują z nami, angażując się coraz bardziej w misje Am-Lab i PBN.

Również nasi technicy są zgodni zęby pomoc SME-s z całych Węgier, aby zwiększyć produktywność poprzez wiedze I4.0 oraz know-how, do czego przyczyniła się w dużej mierze nasza Vison Factory.

Bazując na założeniach Vision Factory, Projekt – w jeden dzień koncentrował się głownie na prototypie rozwiązań, które maja być zaoferowane współpracującym SME-s (małym I średnim przedsiębiorcom) jak również Motivational Video Pitch jest gotowy zaangażować więcej partnerów, przeczytaj więcej tutaj: