Rodičovská kategória: Participatory methods

Príklad Vision Factory

NÁZOV: Multidisciplinárne vedecké centrum, VAŠSKÁ ŽUPA

1. STRUČNÝ OPIS PROBLÉMU/VÝZVY PILOTNÉHO PROJEKTU

Hlavným profilom spoločnosti Pannon Business Network je zvýšiť konkurencieschopnosť a inovatívnosť lokálneho / maďarského sektora MSP, aby boli schopné nájsť správne odpovede na súčasné výzvy. Najväčší a najaktuálnejší problém v regióne je momentálne nedostatok vhodných pracovníkov vo viacerých oblastiach výroby.

V reakcii na túto výzvu sa organizácia obrátila smerom k úspechom programov Industry 4.0 na ich realizáciu v regióne. Aby podporili tento proces, spoločnosť PBN sa rozhodla vytvoriť miestny Digitálne inovačné stredisko (angl. Digital Innovation Hub), ktoré by mohlo priniesť inovatívne riešenia k životu spolupracujúc s viacerými oblasťami inžinierstva.

Digital Innovation Hub funguje od 1. Novembra 2017 a volá sa Am-LAB, čo znamená Pokročilé výrobné laboratórium. Aktuálne organizácia zamestnáva 3 inžinierov na plný úväzok, títo majú kvalifikáciu v oblasti priemyselného dizajnu, senzorickej technológie a aplikovanej fyziky podporovanej študentmi mechaniky a ďalšími spolupracovníkmi. Am-LAB taktiež vlastní rozširujúci sa technologický park, ktorý má viacero 3D tlačiarní, ktoré používajú viacero techník, ďalej 3D skener, autonómny mobilný robot, drony a tiež robotické rameno.

Projekt URBAN INNO pomáha Am-LABu rozoznávať a zbierať potreby používateľov, ktoré pochádzajú z viacerých oblastí, ako napríklad široká verejnosť, zástupcovia / vedúce MSP a miestna komunita žiakov prostredníctvom podujatí založených na participatívnych metódach. S takýmito poznatkami by vývoj produktov a prototypy tovarov mali byť na správnej ceste za splnením očakávaní používateľov od samého začiatku procesu.

Vašská župa aplikovala tri participatívne metódy a prvou bola Vision Factory (voľne Továreň na vízie) na mapovanie nielen potrieb koncových užívateľov, ale aj vedomostí a know-how, ktoré by spolupracovníci am-LABu potrebovali na ceste k urobení tejto iniciatívy úspešným príbehom. Bol to bežný proces učenia sa smerom k použiteľným znalostiam Priemyslu 4.0, ktoré sa získali prostredníctvom 5 rôznych podujatí.


2. SPUSTENIE INTERAKCIE A POUŽITÉ IKT NÁSTROJE

Účastníci, ktorí sa zúčastnili na realizácii metódy, pozostávali zo zástupcov miestnej komunity žiakov, spolupracovníkov am-LABu a PBN (najmä inžinierov a projektových manažérov URBAN INNO) a zainteresovaných strán, ktorí už získali jedinečné skúsenosti v oblasti Priemyslu 4.0 v praxi.

Použili sa priame pozvánky pre zainteresované miestne školy a dobre známe spoločnosti využívajúce prístup Priemysel 4.0, rovnako ako webové reklamy a výzvy na relevantných platformách. Dokonca aj medzinárodní aktéri zastupujúci rakúske vysokoškolské vzdelávanie prišli predstaviť svoje špeciálne riešenia na báze Priemyslu 4.0, ktoré pomôžu účastníkom lepšie pochopiť, ako by sa v praxi mohli používať rôzne techniky a ako ich urobiť hodnotnými.

Jednotliví účastníci boli tiež v predstihu informovaní o jednotných podujatiach na ktorých sa zúčastnia, pretože niektoré z nich boli intenzívnejšie a časovo náročnejšie, ako školenie 3D tlačenia pre študentov, ktoré trvalo 3 po sebe nasledujúce dni. Okrem toho sa zorganizovali študijné návštevy a ukážky techník Priemyslu 4.0 s odborníkmi, ktoré poskytli hlbší pohľad na problematiku.

Budúcnosť Priemyslu 4.0 je postavená na mladšej generácii, otvorenými a rozvíjajúcimi sa spoločnosťami, jej odborníkmi a inžiniermi, takže to bol dôvod výberu pozvaných aktérov.

3. ZAVÁDZANIE PARTICIPATÍVNEJ METÓDY

Participačná metóda bola uskutočnená s 6 podujatiami, 4 z nich sa sústredili na školenie zástupcov miestnej komunity žiakov a získali spätnú väzbu, 1 z nich sa zameralo na to, aby poskytol členom PBN a členom am-LABu kvalifikované know-how ohľadne Priemyslu 4.0 a ďalší na to, aby zjednotil rôzne typy koncových užívateľov, aby si vymieňali názory a vypracovali návrhy budúcej stratégie.

Počas podujatí študenti získali prehľad o technológiách založených na Priemysle 4.0 a bol im vysvetlený výraz Internet vecí (angl. Internet of Things, skr. IoT), ktorý im umožnil lepšie pochopiť, ako posledný vývoj umožnil skutočnú revolúciu v priemyselnej oblasti. Odborníci v tíme am-LAB a PBN ukázali aj rôzne spôsoby využitia týchto nových techník. Keďže Priemysel 4.0 nie je vo Vašskej župe dostatočne rozvinutý, am-LAB a zainteresovaní koncoví užívatelia by mohli zohrávať významnú úlohu pri spolupráci s miestnymi spoločnosťami, aby našli najužitočnejšie a najziskovejšie spôsoby, ako implementovať, čo táto nová technológia ponúka.

Len o tom premýšľajte. Spoločnosť a jej členovia majú svoj vlastný pohľad na vec a niekedy je ťažké vytvoriť si inovatívny nápad bez toho, aby sa vymanili z vlastných vnútorných kruhov a dôverovali niekomu inému, aj keby novo sa objavujúce technológie umožnili produktívnejšie výsledky. Nová myseľ študenta by mohla pomôcť, aj keď mu je sotva predstavený Priemysel 4.0, nehovoriac o zamestnancoch am-LABu, ktorých poslaním je tomuto procesu len napomáhať. To je dôvod, prečo je Vision Factory veľmi užitočná - aby spojila všetky stanoviská aktérov a zistila, aké sú spoločné body a užitočné zistenia. Ešte lepšie je, že v rámci viacerých workshopov by rôzne typy koncových skupín mohli vypracovať svoje vlastné myšlienky so vzájomnou podporou a potom by sa uskutočnilo spoločné podujatie, na ktorom by sa spoločne diskutovalo o hlavných smeroch rozvoja.


4. VÝSLEDKY PILOTNÉHO PROJEKTU

Výsledky sú oveľa lepšie ako sme očakávali! 5 z našich študentov, ktorým bol predstavený Priemysel 4.0, s nami stále pracujú a sú viac a viac zainteresovaný v misii am-LABu a PBN.

Naši technici sú tiež na správnej ceste, aby pomohli malým a stredným podnikom z celého Maďarska k dosiahnutiu vyššej produktivity s vedomosťami Priemyslu 4.0 a know-how, ktorým naša implementácia Vision Factory veľmi pomohla.

Na základe náčrtov Vision Factory, s metóda Project-in-day orientovala najmä na prototypy riešení, ktoré budú ponúkané pre spolupracujúce MSP. Taktiež bola pripravená Motivačná video prezentácia s cieľom zapojiť viac partnerov, pozrieť si ju môžete tu: