Objaśnienie symboli

Person
Osoba
Group
Grupa
Connector
Element łączący
 
E mail
E-mail
Conversation
Rozmowa
 
 
Photos
Zdjęcia
Reading
Czytanie
Films
Filmy
Questions
Pytania
Wireless sharing
Udostępnianie bezprzewodowe
Cables
Kable
 
film editing
Obróbka filmów
 
Camera
Aparat fotograficzny
Computer
Komputer
Projector
Projektor
smart phone
Smartfon