Sprievodca ikonami

Person
Osoba
Group
Skupina
Connector
Spojka
 
E mail
E-mail
Conversation
Konverzácia
 
 
Photos
Fotky
Reading
Čítanie
Films
Filmy
Questions
Otázky
Wireless sharing
Bezdrôtové zdieľanie
Cables
Káble
 
film editing
Editácia filmu
 
Camera
Fotoaparát
Computer
Počítač
Projector
Projektov
smart phone
Smartfón