Działania następcze

Lista kontrolna

  • PRZEŚLIJ/UDOSTĘPNIJ DOKUMENTY
e mail
dropbox
youtube
vimeo
  • MOŻLIWOŚĆ PRZEKAZYWANIA INFORMACJI ZWROTNYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW
conversation
questions
surveymonkey
google forms
  • ZAPROŚ NA PLATFORMY
facebook
instagram
wordpress
twitter