Následné kroky

Kontrolný zoznam

  • POSIELANIE/ZDIEĽANIE DOKUMENTOV
e mail
dropbox
youtube
vimeo
  • PRÍLEŽITOSŤ PRE ÚČASTNÍKOV POSKYTNÚŤ SPÄTNÚ VÄZBU
conversation
questions
surveymonkey
google forms
  • POZVANIE NA PLATFORMY
facebook
instagram
wordpress
twitter