Opis

SCHEMAT INSTRUKTAŻU

toolbox scheme

Instruktaż dotyczący inteligentnych metod i narzędzi uczestnictwa w innowacjach miejskich został opracowany w ramach projektu “URBAN INNO – Wykorzystanie potencjału innowacyjnego ekosystemów miejskich”w celu wsparcia miejskich procesów innowacyjnych w miastach Europy Środkowej. Powinien on stanowić mechanizm wspierający miejskie innowacyjne klastry o strukturze poczwórnej helisy we współpracy z zainteresowanymi stronami i użytkownikami końcowymi. Projekt uzyskał wsparcie programu Interreg Central Europe i wspiera współpracę partnerów z ośmiu krajów Europy Środkowej.

CO TO JEST?

Instruktaż dotyczący inteligentnych metod i narzędzi uczestnictwa w innowacjach miejskich stanowi unikalne narzędzie, które pomoże Ci zaangażować użytkowników końcowych (obywateli, konsumentów) w proces innowacji miejskich (opracowywanie strategii rozwoju miast, inteligentnych rozwiązań miejskich, usług lub technologii). Został on zaprojektowany w postaci podręcznika, który poprowadzi Cię przez proces

  • identyfikacji grup docelowych,
  • ich animacji za pomocą nowych kanałów i technologii komunikacyjnych (media społecznościowe)
  • osobistej i/lub wirtualnej interakcji z nimi przy wspólnym projektowaniu rozwiązań
  • utrzymywania z nimi relacji po zakończeniu interaktywnego wydarzenia

Instruktaż ten został stworzony w formie publikacji i wirtualnego zestawu narzędzi on-line. Składa się z:

  • Metod uczestnictwa opisanych dla różnych scenariuszy
  • Udostępnionych narzędzi wspierających wdrażanie metod oraz wytycznych dotyczących ich wdrażania
  • Listy wykwalifikowanych moderatorów, którzy oferują pomoc podczas wdrażania metod
  • Jest on dostępny w języku angielskim oraz w językach krajów uczestniczących (niemiecki, polski, węgierski, włoski, słoweński i chorwacki).

DLA KOGO JEST ON PRZEZNACZONY?

Instruktaż ten jest przeznaczony dla zaawansowanych użytkowników, co oznacza, że potrzebne jest przynajmniej pewne podstawowe doświadczenie w procesach partycypacji (takich jak warsztaty partycypacyjne). Jeśli nie posiadasz takiego doświadczenia, możesz skorzystać z listy ekspertów w zakresie moderowania i ułatwiania procesu partycypacji w Twoim języku (lista zostanie dostarczona w dalszej części).

JAK Z NIEGO KORZYSTAĆ?

Instruktaż ten przeprowadzi Cię krok po kroku przez proces partycypacyjny, zatem najlepszym sposobem jest przestrzeganie jego wskazówek już od pierwszego kroku.