Nadrzędna kategoria: Participatory methods

Hackathon

OPIS

„Hackathon” (połączenie angielskich słów „hacking” (hakerstwo) + „marathon” (maraton)) jest krótkoterminowym działaniem partycypacyjnym, w którym ludzie spotykają się, aby wspólnie rozwiązywać konkretne rzeczywiste problemy życiowe (wyzwania), w przyjaznym środowisku, gdzie występuje uczciwa konkurencja.  Zapewnia ono uczestnikom przestrzeń i czas na dokonanie postępów w zakresie problemów, które ich interesują i możliwości poznania konkretnych tematów (temat hackathonu). Warsztaty szkoleniowe/wykłady stanowią świetną równoległą ścieżkę, szczególnie dla nowych uczestników oraz dla wszystkich pozostałych.

„Hacking” to twórcze rozwiązywanie problemów, łamanie ustalonych wspólnych zasad (proces innowacji), przy zastosowaniu krótkiego, ale nieustannego wysiłku (2-3 dni, w tym noce). Obszar problemowy może być mniej lub bardziej problematyczny w odniesieniu do celu innowacji i niekoniecznie związany z technologią (ale w większości przypadków technologia stanowi dla uczestników jeden z czynników umożliwiających). Działanie to jest zazwyczaj realizowane poprzez zaangażowanie, fizyczne i/lub wirtualne, wielu dość wykwalifikowanych uczestników („hakerów”), którymi mogą być studenci, specjaliści, naukowcy.

Tego typu wydarzenie ma potrójny cel: wzmocnienie zaangażowanej społeczności, przyciągnięcie i powitanie nowych uczestników, zapewnienie uczestnikom możliwości nauki czegoś nowego.

Dobrze dostosowane do nadawania dynamiki dostępnym zasobom innowacyjnym, w celu szybkiego rozwoju i rzeczywistego przedstawienia pomysłów związanych z usługami/produktami.

Może być zorganizowany w formie fizycznej, w ciągu 2-3 dni dla maksymalnie 100 uczestników, jak również w formie wirtualnej, umożliwiając dotarcie do większej liczby uczestników w różnych lokalizacjach geograficznych (w tym celu przydatne może być również zorganizowanie hackatonu dla wielu ośrodków, który obejmuje różne miasta w tym samym czasie).

 

DLA KOGO ?

Możliwe jest zaangażowanie dużej liczby uczestników, ale ważne jest, aby wziąć pod uwagę również logistykę, związane z tym koszty i końcowe doświadczenie uczestnika, jak również wyniki, na które składają się przedstawione i opracowane innowacyjne pomysły. Z doświadczenia wiemy, że bardzo dobrą liczbą jest około 40 uczestników. 100-150 to świetna liczba, jednak zarządzanie całym procesem może okazać się dość skomplikowane i wymagające większej liczby personelu i większego budżetu.

Uczestnicy zazwyczaj tworzą grupy po 3-5 osób, wyjmują laptopy (jeśli wydarzenie ma charakter technologiczny) i z entuzjazmem zagłębiają się w problemy, rywalizując między sobą w formie zabawy.

Hack stanowi możliwość zakażenia, a uczestnicy są angażowani przez moderatora i zespół opiekunów, a także oceniani przez jury złożone z ekspertów. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych widzów na wydarzenie, aby nadać rozmach najważniejszym momentom konkursu.

Ważne jest, aby zaangażować uczestników, którzy podchodzą z entuzjazmem do uczestnictwa w hackathonie. Zależy to od dziedziny, jednak ważna jest różnorodność. Aby opracować dobry dowód poprawności koncepcji (PoC - Proof of Concept), ważne jest, aby zebrać w zbiorowym wysiłku programistów, grafików, projektantów interfejsów i użyteczności wraz z ekspertami w danej dziedzinie, aby zapewnić różne podejścia do danego wyzwania/problemu.

 

ZASOBY

Przeprowadzenie dobrego hackathonu jest kosztowne, do minimalnych zasobów, jakie należy zapewnić zaliczamy: pomieszczenia, wyżywienie, napoje oraz nagrody.  Koszt profesjonalnego hackathonu, dla około 50-60 uczestników wynosi około 10 tys. Część lub całość kosztów mogłaby zostać pokryta przez lokalnych partnerów i sponsorów. Ogólnie rzecz biorąc, potrzebne są następujące zasoby:

 • Zarząd: Powołanie komitetu organizacyjnego, w skład którego wejdą przedstawiciele kilku różnych regionalnych stron zainteresowanych i zdefiniowanie partnera wiodącego, który będzie w stanie zarządzać projektem hackathonu jako partner wiodący (może to być stowarzyszenie, dla którego grupy docelowe hackathonu będą takie same)
 • Sponsoring i nagrody: Należy znaleźć dostępnych sponsorów (z grupy stron zainteresowanych i lokalnych działalności gospodarczych) i określić, czy wydarzenie mogłoby być bezpłatne dla uczestników. Zaangażuj sponsorów do fundowania nagród (które są ważne dla stymulowania uczestnictwa). Nagrodami mogą być certyfikowane kursy szkoleniowe, bony zakupowe, gadżety i urządzenia, czy nawet podróże do jednego z istotnych kampusów uniwersyteckich.
 • Odpowiednie miejsce do przeprowadzenia hackathonu: duża otwarta przestrzeń, 1-2 boczne pomieszczenia, miejsce na catering, a jeśli to możliwe również miejsce, gdzie uczestnicy mogliby trochę odpocząć, stoły i krzesła (nieprzymocowane do podłoża), dużo gniazdek elektrycznych.
 • Łączność: Duża przepustowość i profesjonalna sieć Wi-Fi zapewniająca dużą przepustowość dla wszystkich uczestników bez żadnych problemów, zapewniająca niezawodność 24x7.
 

PRZYGOTOWANIE PROCESU

Proces organizacji i przeprowadzenia udanego hackathonu może nieznacznie różnić się w zależności od czasu jego trwania, rodzaju i kwestii analizowanych problemów/wyzwań oraz zaangażowanych grup docelowych.

Należy podkreślić, że trudno jest całkowicie rozwiązać problemy/wyzwania przed zakończeniem hackathonu. Jest to normalne, rzeczywiste problemy życiowe są złożone i nie da się ich rozwiązać w ciągu kilku dni, jednak genialne zespoły są w stanie przygotować operacyjny dowód poprawności PoC koncepcji i zapewnić innowacyjne zastosowanie wiedzy i technologii dostępnych w rzeczywistych przypadkach. Te dowody poprawności koncepcji mogą być rozwijane w tygodniach następujących po zakończeniu hackathonu, w wyniku dodatkowych działań, lub w wyniku bezpośredniego zainteresowania poszczególnych stron.  Hackathon to zazwyczaj tylko jedno działanie na dłuższej liście działań wymaganych do rozwiązania większego problemu (np. innowacje poprzez cyfryzację administracji publicznej), jednak może to być nawet sesja szkoleniowa przygotowująca uczestników do rozwiązywania problemów lub tworzenia innowacji w danej dziedzinie.

Ogólnie rzecz biorąc, potrzebne są następujące zasoby:

 • Zdefiniowanie celów i grup docelowych hackathonu
 • Powołanie komitetu organizacyjnego, w skład którego wejdą przedstawiciele kilku różnych regionalnych stron zainteresowanych i zdefiniowanie partnera wiodącego, który będzie w stanie zarządzać projektem hackathonu jako partner wiodący (może to być stowarzyszenie, dla którego grupy docelowe hackathonu będą takie same)
 • Należy znaleźć dostępnych sponsorów (z grupy stron zainteresowanych i lokalnych działalności gospodarczych) i określić, czy wydarzenie mogłoby być bezpłatne dla uczestników.
 • Zdefiniowanie zadań, odpowiedzialności i obowiązków, a tym samym określenie wymaganego budżetu i sposobu jego pokrycia

MODERATOR

Wydarzenie wymaga głównego moderatora i zespołu opiekunów. Główny moderator prowadzi uczestników, wyjaśniając w szczegółowy sposób program hackathonu i pilnując czasu, aby zachować zgodność z harmonogramem, a także utrzymuje jego zgodność z innymi hackathonami organizowanymi w innych lokalizacjach geograficznych (w przypadku hackathonu dla wielu ośrodków).

PRZEZNACZENIE

Ważne jest, aby zdefiniować cel hackathonu. Powinien on stanowić wyzwanie, ale również być wykonalny przy nakładzie pracy trwającym 2-3 dni i/lub dłużej. Hackathon jest bardzo potężnym narzędziem do szeroko rozumianego testowania nowo udostępnionych zasobów, takich jak nowe zestawy danych publikowane jako otwarte dane, nowe oprogramowanie wydane przez konkretny projekt (np. publiczna platforma oprogramowania, która mogłaby umożliwić innowacje) lub swobodnie dostępne zasoby, które nie są jeszcze wykorzystywane w dużym stopniu (np. rozwój chatbotu), lub skupiania się na całej dziedzinie naukowej, w której zauważa się potencjał (np. dane, oprogramowanie i metody, które mogłyby zająć się problemem zmiany klimatu). Nawet jeśli dostępne zasoby są różne, celem hackathonu jest zawsze zapewnienie dobrej sytuacji, w której możliwe jest tworzenie PoC i rozwiązań koncepcyjnych dostępnych dla wszystkich (zatem wyniki powinny przyjąć formę open-source, jeśli to możliwe).

ZDEFINIUJ HARMONOGRAM I LOGISTYKĘ

Kluczowe znaczenie ma określenie harmonogramu wydarzenia.  Planowanie komunikacji ma fundamentalne znaczenie dla zgromadzenia uczestników i nadania rozmachu wydarzeniu. Co najmniej miesiąc przed wydarzeniem, należy opublikować wstępne wyzwania/problemy wraz ze wszystkimi innymi szczegółami dotyczącymi organizacji na stronie internetowej hackathonu, aby zapewnić potencjalnym uczestnikom wystarczająco dużo czasu na ocenę, czy posiadają oni odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie do wniesienia znacznego wkładu. Należy wziąć pod uwagę logistykę. Grupy liczące około 3-5 osób potrzebują stołu z krzesłami, kilku wtyczek zasilania i wydajnego połączenia Wi-Fi, jak najszybszego, posiadającego możliwość obsługi wszystkich uczestników (zwyczajny domowy router Wi-Fi nie wystarczy i może być powodem frustracji uczestników). Poniżej przedstawiono podstawowy harmonogram dla ogólnego hackathonu (www.brightidea.com)

hachathon planning timeline

DOKUMENTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

 • Stronę internetową, przynajmniej w formie strony wiki, należy skonfigurować przed wysłaniem zaproszenia.
 • Wstępną listę wyzwań/problemów, które będą tematem hackathonu, również należy zdefiniować wcześniej.
 • Lista nie powinna być zamknięta, dopuszcza się jej zmiany, a uczestnicy mogą proponować związane z nią wyzwania, które mogłyby być przedmiotem zainteresowania.

ZAPROSZENIE UCZESTNIKÓW

Zaproszeniami należy zarządzać za pomocą poczty elektronicznej, jednak ważne jest, aby mieć bezpośredni kontakt z zaangażowanymi społecznościami i zainteresowanymi stronami, bezpośrednio wyjaśniając cel hackathonu, możliwość ich pojawienia się i wzięcia udziału, itp.

USTALENIA DOTYCZĄCE ŚRODOWISKA

Hackathon to metoda partycypacyjnej innowacji, której celem jest również stworzenie środowiska, w którym można nie tylko opracować innowacje podczas ciężkiej pracy, ale także poznawać nowe osoby, odkrywać nowe rzeczy, bawić się w stylu „maniaków komputerowych".

Ważne jest wytworzenie środowiska, które jest kolorowe i przyjazne, w którym uczestnicy mogą łatwo przełamywać opory oraz przekształcenie wydarzenia w unikalne doświadczenie, zatem należy również zaplanować doświadczenia użytkownika biorącego udział w hackathonie. 

Przydatne są plakaty, banery, delikatne światło i kanapy w otwartej przestrzeni, w której prowadzony jest hackathon. Moderatorzy powinni wykorzystać poszczególne momenty dnia (np. kiedy zmniejsza się natężenie światła), aby wykorzystać pewne przedmioty, które mogłyby być docenione przez publiczność (nieco hamując ciężką atmosferę pracy).

Ważne są również przekąski i napoje. Posiadanie czegoś gotowego do jedzenia lub picia nawet w środku nocy wywołuje pozytywną reakcję wśród uczestników, daje możliwość przedyskutowania spraw również o 3 nad ranem, tworzy efekt zawieszenia w czasie, który zwiększa wyjątkowość wydarzenia

Bardzo przydatna może być również osoba z zespołu organizacyjnego, która robi zdjęcia i nagrywa filmy o uczestnikach, nie tylko w celu stworzenia materiałów/środków do przedstawienia wydarzenia, ale także, aby uczestnicy poczuli się w centrum uwagi, jak w spektaklu

 

REALIZACJA WYDARZENIA

Hackathon może być zorganizowany w różny sposób i skutkować różnymi wynikami, biorąc pod uwagę dwa różne harmonogramy, które mogą być związane z nagrodą i komunikacją.

 • Fast Rabbit: zaprojektowany w celu wzmocnienia projektów, których zakończenie następuje w ciągu 2-3 dni hackathonu
 • Wise Turtle: drugi został zaprojektowany w celu wzmocnienia zespołów, które zdecydują się na dalszy rozwój w tygodniach następujących po zakończeniu hackathonu, w podejmowaniu bardziej złożonych projektów bez ograniczania ich do 2-3 dni trwania hackathonu (1 miesiąc to powszechnie stosowany czas trwania)

Główne etapy realizacji hackathonu są następujące:

Krok 1:  Planowanie (czy posiadamy odpowiednie zasoby? Zasady i format)

Krok 2:  Realizacja (definicja wyzwań, komunikacja z grupami docelowymi)

Krok 3: Potwierdzenie (zapewnienie minimalnej liczby uczestników)

Krok 4: przeprowadzenie Hackathonu (2 dni, 1 noc)

 • Dzień 1 - 9:00 Otwarcie wydarzenia, prezentacja zasad gry
 • Dzień 1 - 9:30 Tworzenie drużyn
 • Dzień 1 - 10:30 Rozpoczęcie działań
 • Dzień 2 - 16:00 Przekazanie wyników
 • Dzień 2 - 16:30 Prezentacje (5 min każdy)
 • Dzień 2 - 18:00 Zakończenie wyboru zwycięzców
 • Dzień 2 - 18:30 Nagrody

Krok 5: Działania następcze

 

DOKUMENTOWANIE I UDOSTĘPNIANIE WYNIKÓW

W hackathonie chodzi o otwarte innowacje. Dlatego wszystko należy udokumentować w postaci zdjęć, filmów wideo, a w szczególności również krótkich wywiadów z uczestnikami, dzięki czemu mogliby oni wyjaśnić, dlaczego pobyt w tym miejscu im się podobał (aby zachęcić innych uczestników do udziału w przyszłych hackathonach).

Dla każdego rodzaju hackathonu, nie tylko dla tych skupiających się na technologiach, istnieje kilka darmowych platform internetowych, które można wykorzystać do dzielenia się wynikami i komunikacji w łatwy i skuteczny sposób:

 • Github: do udostępniania kodu źródłowego, ale także dokumentów opracowanych na potrzeby hackathonu poprzez konfigurację dedykowanej sekcji Wiki
 • Facebook/Twitter/Instagram: do udostępniania zdjęć/filmów
 • Slack: do przesyłania ustrukturyzowanych dokumentów i umożliwiania dyskusji na konkretne tematy
 

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE WDRAŻANIA

 • Zaplanuj hackathon w celu stworzenia czegoś wyjątkowego, z pewnymi szczegółami, które mogłyby odróżnić hackathon od wszystkich innych wydarzeń tego typu (nawet jeśli nie są one bezpośrednio związane z głównym hackathonem, ale są bardziej efektowne lub atrakcyjne, lub łączą hackathon z tematem posiadającym większy wymiar)
 • Zadbaj o rzeczywiste zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego za pomocą lokalnych stowarzyszeń, MŚP i współpracy
 • Zaplanuj wydarzenie otwarte dla obywateli, nawet tylko w postaci obserwatorów lub po prostu zainteresowanych widzów.
 • Wytwórz dynamikę i oceń/wyjaśnij umiejętności wymagane od uczestników za pomocą wstępnych sesji szkoleniowych
 • Zapewnij zaangażowanie stron zainteresowanych, potencjalnych klientów oraz MŚP, które mogłyby być zainteresowane rozwiązaniami opracowanymi podczas hackathonu w celu maksymalizacji jego wpływu
 • Znaczne wykorzystanie mediów społecznościowych, takich jak Twitter/Instagram, podczas wydarzenia jest kluczowym elementem tworzenia dynamiki pomiędzy uczestnikami (angażuj uczestników za pomocą tweetów, baw się i angażuj moderatorów oraz utrwalaj chwile za pomocą zdjęć i tweetów). Zdefiniuj odpowiedni hashtag dla wydarzenia (przed, w trakcie, po) i zrób z niego użytek
 

LITERATURA I ŹRÓDŁA

 

PRZYKŁAD WDROŻENIA: Hackathon

Smart City tool for managing organisations networks, boosting innovation and development, Kielce