Proces partycypacyjny

 

Wyzwanie

Większość dzisiejszych usług publicznych i prywatnych stanowi część większego, szerszego wachlarza produktów, usług i zainteresowanych stron, które służą życiu zróżnicowanej populacji oraz organizacjom i firmom różnego rodzaju i wielkości. Potrzeby ludzi oraz sytuacje związane z użytkowaniem w coraz większym stopniu napędzają innowacje. Produkty i usługi mają za zadanie nie tylko dopasować się do życia ludzi, ale również umożliwić im określenie na nowo sposobu, w jaki uczestniczą w świecie.

Jednym z celów tworzenia nowych produktów, usług lub doświadczeń jest ich płynna integracja się z życiem ludzi. Ma to ogromny wpływ na sposób, w jaki prowadzi się badania mieszkańców oraz w jaki uczestniczą oni w procesie projektowania.

 

 


W jaki sposób pomysły jedynie wprowadzone do czyjegoś życia mogą okazać się przydatne?

challenge

 

Gdy pomija się użytkowników

Produkt opracowany w procesie zamkniętym, często nie stanowi wsparcia codziennych praktyk użytkownika, a raczej je zakłóca.

users  products

users left out

Zamknięte procesy mają potencjał do wytwarzania produktów i usług, które nie stanowią wsparcia procesu realizacji celów ludzi w ich codziennym życiu.

 

Procesy otwarte

W procesie otwartym twórcy docierają do użytkowników, w celu lepszego zrozumienia ich życia. Opracowany produkt stanowi wsparcie zwyczajów użytkowników.

open process

Otwarcie procesów rozwojowych dla użytkowników końcowych może pomóc w kształtowaniu produktów, które będą odpowiadać potrzebom użytkowników i będą dopasowane do ich życia.

 

Rytmy życia ludzi

rhythms of people s lives

Otwarcie procesu na partycypację ludzi czasami jednak nie jest wystarczające.

Kolejnym krokiem jest docenienie rytmów życia ludzi poprzez rozwój w tym kontekście.

 

Integracja

Procesy czerpią największe korzyści ze wspólnych działań, takich jak warsztaty, gdy są one zintegrowane z rytmem zarówno stron zainteresowanych, jak i użytkowników przez cały proces.

integration

Integracja, wiedza i wkład ze strony użytkowników i stron zainteresowanych są wykorzystywane jako materiał w działaniach twórczych, a wszelkie wyniki i rezultaty są ponownie włączane do ich praktyk pracy.

 

KONCEPCJE ZOSTAŁY OPRACOWANE W RAMACH PROJEKTU EU FP7 PROJECT UPSIDE
www.upside-project.eu