Nadrzędna kategoria: Participatory methods

PRZYKŁAD WDROŻENIA Hackathon

TYTUŁ: NARZĘDZIE SMART CITY DO ZARZĄDZANIA SIECIAMI ORGANIZACJI, INNOWACJI I ROZWOJU, KIELCE

1. KRÓTKI OPIS PILOTAŻOWEGO PROBLEMU/WYZWANIA

Projekt pilotażowy zostanie opracowany jako Virtual Community Assistant o nazwie SAM. To inteligentne połączenie pomiędzy ludźmi i organizacjami, co ma pozytywny wpływ na wszystkich uczestników. SAM tworzy inteligentną bazę ekosystemów w mediach społecznościowych i na platformach komunikacyjnych (np. Facebook Messenger). Platforma korzysta z wiadomości błyskawicznych, aby zapewnić solidną wymianę informacji i zwiększyć wydajność powiązań biznesowych pomiędzy ludźmi.

Virtual Community Assistant klasyfikuje użytkowników i dopasowuje ich pomiędzy sobą, powiązując przedsiębiorstwa, uniwersytety i organizacje pozarządowe.

SAM to sztuczna inteligencja. Komunikuje się z ludźmi za pomocą języka naturalnego, zbiera informacje i wyszukuje je z różnych źródeł. Wiedza opiera się na danych zapewnianych przez organizacje i podmioty miejskie, takie jak parki technologiczne, inkubatory, związki zawodowe, sieci organizacji pozarządowych itp. Taka wirtualna społeczność zachęca ludzi do zaangażowania się w rozwój projektu dla lepszej przyszłości.2. ROZPOCZĘCIE WSPÓŁPRACY I NARZĘDZIA ICT

Virtual Assistant używa języka naturalnego jako interfejsu. Jest to najskuteczniejszy sposób komunikacji w tej chwili. Uczestnicy używają narzędzi, które znają, takich jak Facebook Messenger lub Email. Mają możliwość komunikowania się z organizacją w taki sam sposób w jaki komunikują się z przyjaciółmi. SAM usuwa barierę technologiczną pomiędzy ludźmi I organizacjami, pomagając im uczestniczyć w projektach społeczności lokalnej. Użytkownik rozmawiając z bootem, może powiedzieć „Chciałem zgłosić awarię…” lub „Chciałbym skonsultować się z prawnikiem” itp. SAM natychmiast rozwiązuje problem lub zadaje kilka dodatkowych pytań (często zadawane pytania), udzielając najlepszej odpowiedzi. Ostatecznie SAM łączy użytkownika z osobami / organizacjami które mogą pomóc w rozwiązaniu konkretnego problemu.

SAM został zaprojektowany, aby reagować jak prawdziwa osoba, która może być częścią zespołu. Dostając informacje, przetwarza je, próbuje zrozumieć informacje jak człowiek. Może wchodzić w interakcje z uczestnikami przez interfejs. SAM korzysta z wiadomości błyskawicznych (IM), łącząc się ze swoimi kontaktami w czasie rzeczywistym. IM są mniej formalnym i szybszym sposobem komunikacji niż e-mail. Jest to także tańsze niż rozmowa telefoniczna i łatwiejsze w użyciu.

 

3. WDRAŻANIE METODY WSPÓŁPRACY

HACKATON Hackathon Idea Kielce ZBUDUJ INTELIGENTNE MIASTO I STWÓRZ APLIKACJĘ DLA KIELC!

Partnerzy stowarzyszeni: Urząd Miasta Nowoczesnych Kielc, Targi

Liczba uczestników: 155

Hackathon Idea Kielce to pierwszy miejski maraton programowania w Kielcach, podczas którego miłośnicy kodowania wykorzystując dane, udostępnione z miasta Kielce stworzą aplikacje mobilne i internetowe, które poprawią jakość życia w naszym mieście.

Aplikacje obejmowały jeden z następujących tematów (lub kilka z nich):

 • Przestrzeń miejska (dostępność miejsc i przestrzeni dla mieszkańców, krajobraz miejski, reklamy w mieście, miejsca publiczne);
 • Energia (monitorowanie zużycia i oszczędności energii, odnawialne źródła energii, energia słoneczna);
 • Bezpieczeństwo (bezpieczeństwo w szkołach, bezpieczeństwo w przestrzeni publicznej, bezpieczeństwo drogowe);
 • Mobilność i elektromobilność (transport i transport publiczny, transport miejski, rower i wspólne użytkowanie samochodów);
 • Komunikacja społeczna - współpraca (konsultacje społeczne, powiadamianie o wydarzeniach w mieście, grupy robocze).

Podejmujemy skierowany na użytkownika proces projektowania i innowacji, aby odkrywać nowe usługi, produkty i modele. Proces, którego używamy, był wielokrotnie sprawdzany i testowany.


 

4. WYNIKI/REZULTATY PROJEKTU PILOTAŻOWEGO

 • NOWA USŁUGA DLA MIESZKAŃCÓW I FIRM
  Dzięki współpracy z mieszkańcami Kielc, firmy z Kieleckiego Parku Technologicznego wprowadziły nowe rozwiązania - Chatbot oferujący szereg usług. Wraz z wdrożeniem procesu partycypacyjnego za pomocą metod innowacji - Crowdsourcing – została wprowadzona nowa usługa SAM chatbot  dla mieszkańców Kielc - z mieszkańcami Kielc.

 • ZOSTAŁO STWORZONE NOWE ŚRODOWISKO BIZNESOWE
  Do tej pory nie było sposobu, aby mieszkańcy byli zadowoleni z oszczędności czasu i gromadzenia ważnych danych z crowdsourcingu, poprawiając miejskie doświadczenia, z powodu biurokracji i ograniczonych możliwości dostępnych rozwiązań. Chatbot daje łatwy i szybki dostęp dla mieszkańców i firm do współtworzenia procesu partycypacyjnego i podniesienia ich jakości, wiedzy i doświadczenia, aby móc realizować procesy partycypacyjne w innych przypadkach.

 • NETWORKING i NERW SET CONTACTS
  Celem tworzenia sieci jest udzielanie wzajemnej pomocy i wsparcia. Dodatkową korzyścią jest wymiana wiedzy, możliwość uzyskania wsparcia i zasięgnięcia porady bardziej doświadczonych osób. Jest to ważne zwłaszcza dla przedsiębiorców, którzy dopiero rozpoczynają swoją działalność w biznesie.