Nadrzędna kategoria: Follow-up

Prześlij/udostępnij

e mail
free
 
 

E-MAIL

+
  • Zintegrowany
  • Związany z pracą
  • Zindywidualizowany
  • Ukierunkowany
  • Łatwa dystrybucja, jeśli posiadasz już adresy uczestników
-
  • Zagrożenie związane ze spamem
  • Ludzie często są przeciążeni wiadomościami e-mail
  • Potrzebne adresy
  • Rzadko przekazywane dalej
  • Ograniczenia dotyczące rozmiaru

GRUPA DOCELOWA

Uczestnicy wydarzenia, najlepiej ci, z którymi już nawiązałeś/-aś kontakt mailowy.