Definiowanie problemu i celów

Definiowanie problemu i celów

 

  • Określ problem, który chcesz rozwiązać
  • Określ cele, które chcesz osiągnąć


Problem i cele muszą być jasne dla Ciebie i dla każdego, kto dołącza do procesu, niezależnie od jego wcześniejszej wiedzy lub wykształcenia.


TERAZ, zadaj sobie pytanie

  • Czy aby osiągnąć te cele muszę przystąpić do procesu partycypacyjnego, czy też mogę je osiągnąć w inny sposób ?
  • Czy jestem w początkowej fazie opracowywania rozwiązania i nie szukam jedynie akceptacji rozwiązań?

  • Jeśli TAK, rozpocznij proces za pomocą KROKU 2
  • Jeśli NIE, jesteś w niewłaściwym miejscu


Bądź szczery – nie angażuj innych ludzi tylko po to, aby sprawy wyglądały lepiej lub były przejrzyste - nie będziesz w stanie wzbudzić ich zainteresowania, kiedy ich zaangażowanie będzie miało kluczowe znaczenie!