Nadrzędna kategoria: Participatory methods

PRZYKŁAD WDROŻENIA Publiczne zaangażowanie online

TYTUŁ: PUBLICZNE ZAANGAŻOWANIE ONLINE W RIJEKA

1. KRÓTKI OPIS PILOTAŻOWEGO PROBLEMU/WYZWANIA

Głównym celem pilotażowego projektu w Rijece jest utworzenie CCP z ang. Platforma Kolaboracji Obywateli, które służy za narzędzie internetowe do interakcji z obywatelami, przede wszystkim w celu gromadzenia pomysłów i propozycji odnośnie użytkowania obiektów infrastruktury będące własnością miasta, ich własności i innych publicznych miejsc, z których wiele odnowionych poszukuje nowego sensu. Intencją jest przybliżyć lokalne władze do obywateli, poprzez szukanie najprostszego i najefektywniejszego sposobu w celu zidentyfikowania ich potrzeb i zainteresowań oraz dokonać zmian, o które wołają.

Pilot CCP będzie testowany wśród obywateli wraz trzema już istniejącymi programami uczestniczącymi:

  • Małe interwencje municypalne – obywatel może złożyć zapytanie odnośnie pracy w gminie dotyczącej jej zakresu oraz podsunąć propozycje w formularzu online.
  • Lokalne współdziałanie – bezpośredni udział stowarzyszeń, wolontariuszy I lokalnych zarządów umożliwia obywatelom rozwiązać ich problem odnośnie publicznych przestrzeni szybciej I oszczędniej.
  • Otwarte propozycje – obywatele/mieszkańcy będą mogli złożyć swoje propozycje odnośnie przestrzeni będących własnością miasta bez ograniczeń czasowych, w przeciwieństwie do dwóch pozostałych – ograniczenie czasem polaczenia telefonicznego.

Dzięki wdrożeniu tego nowego narzędzia uczestnictwa, (nieużywane) przestrzenie własności miejskiej mogą uzyskać nowe przeznaczenie wraz z programami dopasowanymi do potrzeb obywatela/mieszkańca. Ostatecznie, CCP jest częścią polityki Rijeka Smart City i będzie rozbudowywana o nowe właściwości w niedalekiej przyszłości.


2. ROZPOCZĘCIE WSPÓŁPRACY I NARZĘDZIA ICT

Początkowa wersja CCP została zaprezentowana na 3 warsztatach, obejmujących metodę World Cafe, skierowana do trzech różnych grup docelowych. Celem tych interaktywnych warsztatów było zebranie pomysłów i propozycji obywateli/mieszkańców dotyczących właściwości i funkcjonalności, które powinny być zawarte w CCP. Czwarte warsztaty gościły uczestników z sektora technologicznego, a celem dyskusji było zdobycie wiedzy jak technologia może poprawić usługi obywateli, szczególnie z wdrożeniami AI, VR, AR.

Druga metoda uczestnictwa – zaangażowanie obywateli online, które ma się rozpocząć już w lutym 2019. Będzie zorientowana na dotarcie do szerszej, niesprecyzowanej widowni w celu zebrania sugestii i pomysłów dotyczących usprawnienia CCP. Działalność będzie ogłoszona w poniższych mediach społeczniościowych i współdzielonych platformach:

  • Oficjalna strona miasta Rijeka
  • Portal multimedialny miasta Rijeka ,Moja Rijeka,
  • Facebook miasta Rijeka
  • Oficjalna strona Facebook <Moja Rijeka’
  • Oficjalna strona na Facebooku Startup Inkubator Rijeka
  • Oficjalne konto na Twiterze miasta Rijeka
  • Jeśli możliwe: Inne współdzielone platformy powiązanych instytucji/udziałowców zaangażowanych w proces rozwoju CCP

3. WDRAŻANIE METODY WSPÓŁPRACY

Dla obywateli chcących udzielać się wirtualnie będzie wykorzystywane istniejące oficjalne narzędzie eKonsultacje, aby trafić do szerszej grupy zróżnicowanych użytkowników. W części wstępu będzie znajdować się objaśnienie projektu pilotażowego: cel platformy kolaboracji obywateli, cechy i funkcjonalność. Również informacja zwrotna, która chcemy zgromadzić będzie szczegółowo określona: wydajność, użyteczność, interfejs użytkownika, złożoność oraz ogólne doświadczenie użytkownika. Respondenci będą proszeni o dostarczenie swoich propozycji dotyczących nazwy narzędzia, nowych funkcji, usprawnień, wizualizacje zebranych danych itp. Okres zbierania propozycji i idei jest ograniczone w aplikacji – 7-14 dni. Po okresie uczestnictwa, zebrane opinie obywateli będą przeanalizowane, ewaluowane i wdrożone w miarę możliwości.4. WYNIKI/REZULTATY PROJEKTU PILOTAŻOWEGO

Oczekiwania te to dotarcie do różnych grup docelowych oraz zbiór zestawów opinii. Istnieje możliwość otrzymywania niekolidujących ze sobą propozycji lub które się wzajemnie wykluczają. To zostanie rozwiązane przy pomocy analizy korzyści ( lub strat) przedsięwzięcia zaproponowanej interwencji. Celem jest stworzenie końcowej wersji CCP dopasowanej do potrzeb i pomysłów obywateli w najmniejszym możliwym stopniu.