Nadrzędna kategoria: Invitations
Platformy rejestracji

Platformy rejestracji

calendar
free
 
 
ZAPROSZENIA W KALENDARZU
+
  • Ukierunkowany
  • Do skrzynki odbiorczej danych osób
  • Zachęca do reakcji
  • Związany z pracą
-
  • Wymagana skrzynka e-mail
  • Nie jest interaktywny
  • Użytkownik musi korzystać z kalendarza cyfrowego

 

calendar apple qr
calendar google qr
calendar outlook qr