Nadrzędna kategoria: Participatory methods

DESIGN THINKING – PROJECT IN A DAY

OPIS

Design Thinking (DT) to metodologia projektowania, która zapewnia podejście do rozwiązywania problemów oparte na rozwiązaniach. Jest ona niezwykle przydatna w rozwiązywaniu złożonych problemów, które są źle zdefiniowane lub nieznane, poprzez zrozumienie związanych z nimi ludzkich potrzeb, ponowne określenie problemu w sposób skoncentrowany na człowieku.  Dąży się do tego poprzez stymulowanie tworzenia innowacyjnych pomysłów podczas sesji typu burza mózgów oraz poprzez przyjęcie praktycznego podejścia w przygotowywaniu prototypów i testowaniu podczas pięciu etapów Design Thinking. Jest to podejście ogólne, które może być stosowane przy wielu okazjach i umożliwi każdemu zastosowanie metod Design Thinking w celu rozwiązania złożonych problemów, które występują wokół nas — w przedsiębiorstwach, administracji publicznej, obszarach miejskich.

Pięć etapów metody Design Thinking:

 • Empatyzacja: Zrozumienie ludzkich potrzeb.
 • Definiowanie: Zmiana ram i zdefiniowanie problemu w sposób skoncentrowany na człowieku.
 • Generowanie pomysłów: Tworzenie wielu pomysłów w sesjach generowania pomysłów.
 • Budowanie prototypów: Przyjęcie praktycznego podejścia w budowaniu prototypów.
 • Testowanie: Opracowanie prototypu/rozwiązania problemu

project in a day

Metodologia ta jest bardzo przydatna do opracowania sposobu, w jaki należy udostępnić informacje, aby były one bardziej przejrzyste i zrozumiałe dla wszystkich uczestników. Celem jest stymulowanie odblokowania form wartości, które nie są wyraźnie dostępne na początku procesu i pomoc w tworzeniu swego rodzaju „efektów mnożnikowych”.  Dlatego też musimy również zaprojektować procesy, które pozwolą nam dostrzec nowe wzory, zachęcić do rozwoju nowych pomysłów i pomóc w dopasowywaniu nowych pomysłów do miejsca, na które mają one wpływ.

Metoda ta jest bardzo interesująca, gdy potrzebujemy „szybkiego budowania prototypów” i „uczenia się przez tworzenie” jako strategii efektywnej innowacji.

Metoda ta jest również bardzo odpowiednia jako metoda partycypacyjna, ponieważ złożoności interakcji nie da się przewidzieć nawet w najbardziej inteligentnych planach, a ważne jest, aby planować i testować je w sposób partycypacyjny, umożliwiając innym uczestnictwo w naszych działaniach innowacyjnych.

 

DLA KOGO ?

Ważne jest, aby zrozumieć kulturę i nawyki uczestnika, które mogą się drastycznie różnić od typowego środowiska startupowego/biznesowego.  Dlatego też proces ten musi być w miarę możliwości dostosowany do odbiorców.

Uczestnicy procesu DT powinni być wybierani i zapraszani w jak najbardziej precyzyjny sposób i w miarę możliwości (możliwość wyboru zależy od kontekstu), tworząc grupę liczącą około 25-40 osób, z zachowaniem wymaganej heterogeniczności w zakresie kreatywności, uczestników, ekspertów z danej dziedziny i umiejętności prezentacji.

 

ZASOBY

Oprócz moderatora będącego ekspertem oraz asystenta moderatora (po 1 na 2 grupy, aby zapewnić wsparcie) konieczne jest posiadanie dużego pomieszczenia do dyspozycji z możliwością jego elastycznej aranżacji:

 • Stół i krzesła, które nie zostały przymocowane na stałe
 • Kilka dużych (A0) arkuszy białego papieru (blok)
 • 1 tablica ścieralna dla moderatora
 • Jak najwięcej bloków kartek samoprzylepnych w kilku kolorach, kolorowe markery (z dużą końcówką)
 • ActionCam/HiFi-Cam w celu uzyskania aktywności grupowej (i umożliwienia uczestnikom analizy dynamiki offline)
 • Należy dwukrotnie sprawdzić, czy możliwe jest przymocowanie do powierzchni ściany pomieszczenia plakatów i materiałów drukowanych (wstążką).
 

PRZYGOTOWANIE PROCESU

Podstawowe znaczenie ma przygotowanie i zaplanowanie laboratorium Design Thinking, tak aby proces ten przebiegał sprawnie i efektywnie.

MODERATOR

Kluczową rolę podczas tego procesu odgrywa moderator, a znalezienie osoby o odpowiednich kwalifikacjach nie jest łatwe.  Moderator musi być zaangażowany w zachęcanie, ułatwianie i dostarczanie wysokiej jakości materiałów wewnątrz sesji/laboratoriów Design Thinking i musi być w stanie pracować przez cały proces projektowania z wykorzystaniem metod takich jak szkicowanie, storyboarding, diagramy, budowanie prototypów i testowanie. Zazwyczaj posiada również umiejętności kierowania talentów uczestników, nawet jeśli nie są oni tak empatyczni lub nie mają doświadczenia z podobną metodologią. Powinien to być ktoś, kto jest w stanie pomóc ludziom przełamywać opory i czuć się komfortowo.

CEL

Ważne jest, aby zdefiniować cel laboratorium partycypacyjnego Design Thinking. Powinien stanowić wyzwanie, ale również być możliwy do wykonania w ciągu 2-3 miesięcy w sposób, który mógłby skutkować czymś praktycznym. Proces DT jest procesem twórczym. Może się zdarzyć, że w trakcie tego procesu pojawi się coś zupełnie nowego. W ramach trwającego procesu istnieje możliwość opracowania zarówno nowych materiałów stanowiących wkład, jak i materiałów wyjściowych, oraz zdecydowania z pomocą uczestników, czy pierwotny cel jest nadal aktualny, czy też musi zostać dopracowany lub ponownie określony.

ZDEFINIUJ HARMONOGRAM I LOGISTYKĘ

Proces Design Thinking może być realizowany w laboratoriach, w które bezpośrednio zaangażowani są uczestnicy. 25-40 uczestników na laboratorium to odpowiednia liczba, która umożliwia jednemu moderatorowi będącemu ekspertem zarządzanie uczestnikami w grupach po 4-5 osób. Metody tej nie należy postrzegać jako nieelastycznego podejścia do tworzenia innowacji. Pięć etapów stanowi przewodnik po działaniach.

W celu uzyskania lepszych i najbardziej znaczących spostrzeżeń na temat danego projektu, etapy te mogą być przełączane, prowadzone równolegle i powtarzane kilka razy w celu rozszerzenia przestrzeni rozwiązania i zawężenia zakresu do najlepszych możliwych rozwiązań. Całkowity czas wynosi od jednego do kilku miesięcy i może być powtórzony po pewnym czasie.

Proces trwa zazwyczaj kilka miesięcy, w celu oddzielenia poszczególnych etapów o co najmniej kilka tygodni. Obowiązkowe etapy w scenariuszu miejskich innowacji to pierwsze 3 etapy, więc może to być okres 2-3 miesięcy.

Następnie należy zaplanować etap 4 i 5, które są związane z testem, oceną i wdrożeniem, których czas trwania może być różny w zależności od złożoności problemu.

Logistyka jest dość prosta, laboratoria DT nie wymagają technologii ani konkretnych przestrzeni. Wystarczy duży pokój z kilkoma stołami (+ krzesła), które nie są przymocowane na stałe. Wówczas jedynym wymaganym materiałem jest papier + długopisy + stojaki.

DOKUMENTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Należy zebrać od zainteresowanych stron wszystkie możliwe informacje na temat kontekstu, na którym skupia się laboratorium DT. Dokument planowania strategicznego, oficjalne oświadczenie, poprzednie opracowania i kampania partycypacyjna, wszystko to może być przydatne do zebrania wskazówek i słów kluczowych, które mogą być użyte przy stole laboratoriów DT jako kreatywny wkład.

Jeśli tylko jest to możliwe (wymaga to dodatkowego czasu i wysiłku), można przeprowadzić etap wstępny (np. ogólne publiczne wezwanie do zgłaszania pomysłów, które mogłoby pomóc zebrać pewne dowody występowania wyraźnych potrzeb społeczeństwa obywatelskiego, stowarzyszeń i mieszkańców. Dostępne informacje mogą być następnie opracowywane i wykorzystywane w laboratoriach DT.

Materiały drukowane mogą się okazać przydatne, należy zatem udostępnić dokumenty w folderze cyfrowym (np. Google Drive, DropBox), ale najistotniejsze dokumenty dotyczące planowania urbanistycznego, dostępnych przestrzeni, innych elementów należy wcześniej wydrukować na papierze pochodzącym z recyklingu i wykorzystać jako wkład dla poszczególnych stołów.

ZAPROSZENIE UCZESTNIKÓW

Ważne jest, aby zrozumieć kulturę i nawyki uczestników, które mogą się drastycznie różnić od typowego środowiska startupowego/biznesowego. Dlatego też proces ten musi być dostosowany do odbiorców. Celem laboratorium DT nie jest zaangażowanie wszystkich obywateli i/lub wszystkich lokalnych stowarzyszeń, ale opracowanie innowacyjnych rozwiązań konkretnych problemów. Dlatego ważne jest, aby dokładnie zdefiniować uczestników laboratorium, być może dzieląc proces na więcej etapów. Jednak ogólnie rzecz biorąc jest to proces, który powinien objąć nie więcej niż 40-50 osób, od rozpoczęcia do zakończenia.

Laboratorium nie jest ściśle zamknięte, więc każdy może zaproponować jego uczestników. Ogólnie rzecz biorąc są oni zawsze mile widziani, nawet jeśli proces jest już w fazie 2 lub 3.

Uczestników należy zaprosić na pierwsze wydarzenie, a następnie utrzymać ich przez cały proces. Liczba osób rezygnujących lub nowych uczestników stanowi dobry kluczowy wskaźnik efektywności procesu partycypacyjnego.

USTALENIA DOTYCZĄCE ŚRODOWISKA

Atmosfera powinna być dobra, a uczestnik powinien czuć się komfortowo, aby łatwo przełamywać swoje opory.

Ściany pomieszczenia można wykorzystać do zawieszenia różnych materiałów opracowanych w fazie przygotowawczej, które mogą pomóc w kontekstualizacji procesu.  Dobrym przykładem, w przypadku procesu innowacji miejskich, mogą być zdjęcia obszarów miejskich będących przedmiotem zainteresowania, wcześniejsze koncepcje, lista pomysłów, jak również chmura słów kluczowych związanych z kontekstem.

Spróbuj ostrożnie pomieścić osoby i ułatwić im wzajemne poznanie się, na przykład zachęcając ich do spacerów po pomieszczeniu, na kawę lub w każdy inny użyteczny sposób.

 

REALIZACJA WYDARZENIA

Proces składa się z pięciu etapów:

Empatyzacja:  poszerz wiedzę na temat tego, co robią, mówią, myślą i czują użytkownicy, poprzez bezpośrednią obserwację ich zachowania, sposobu myślenia i oczekiwań. Typowe pytania to: „co motywuje lub zniechęca użytkowników?” lub „w jakim momencie doświadczają frustracji?” Celem tej fazy jest zebranie wystarczającej ilości obserwacji, abyście mogli wczuć się w sytuację użytkowników i ich perspektywy.

Definiowanie: Połącz wszystkie swoje badania i obserwacje w celu określenia miejsca występowania problemów użytkowników, wyraźniej zaznaczając potrzeby użytkowników, podkreślając możliwości innowacji. W tym celu zaleca się zebranie wszystkich obserwacji i wyciągnięcie wniosków z bieżących doświadczeń użytkowników, starając się odnaleźć wspólny punkt powodujący niezadowolenie wielu różnych użytkowników. Czy znaleźliśmy niezaspokojone potrzeby użytkowników?

Generowanie pomysłów:  swobodnie przedyskutuj i przeprowadź burzę mózgów na temat szerokiego wachlarza kreatywnych pomysłów, które odnoszą się do niezaspokojonych potrzeb użytkowników zidentyfikowanych w fazie definiowania. W tej fazie ważne jest, aby dać zespołowi całkowitą swobodę; żaden pomysł nie jest zbyt wyszukany, a jakość jest ważniejsza od ilości. Połącz członków zespołu oraz bądź ich animatorem i zachęcaj ich do tworzenia wielu różnych pomysłów. Następnie poproś ich o podzielenie się pomysłami, kilkakrotnie ich mieszając, bazując na pomysłach innych.

Budowanie prototypów: Przedstaw podzbioru swoich pomysłów w sposób rzeczywisty i namacalny. Celem tej fazy jest zrozumienie, które elementy Twoich pomysłów się sprawdzają, a które nie. W tej fazie rozpoczyna się ocena wpływu w zestawieniu z wykonalnością pomysłów za pomocą informacji zwrotnych na temat prototypów. Wprowadź zmiany na podstawie informacji zwrotnych, a następnie ponownie szybko przygotuj nowy uproszczony prototyp. Następnie przedstaw go innej grupie ludzi.

Test: Wróć do użytkowników w celu uzyskania informacji zwrotnej. Zadaj sobie pytanie: „Czy to rozwiązanie spełnia potrzeby użytkowników?” i „Czy poprawiło to ich samopoczucie, sposób myślenia lub wykonywania zadań?’

Zweryfikuj swój prototyp przed prawdziwymi klientami i sprawdź, czy osiąga swoje cele.

 

DOKUMENTOWANIE I UDOSTĘPNIANIE WYNIKÓW

Design Thinking skupia się na otwartych innowacjach, a ze względu na powstałą lukę strukturalną zaleca się dokumentowanie laboratoriów DT i działań przygotowawczych za pomocą notatek, zdjęć, filmów wideo, opracowanych arkuszy (dowolnego rodzaju), a także rysunków artystycznych.

Naprawdę ważne jest przedstawienie historii procesu, śledzenie opisanych elementów, przedstawionych opinii i wszystkich istotnych zdarzeń, które miały miejsce. 

Wszelkie zebrane dane na temat celu procesu partycypacyjnego powinny być dostępne dla wszystkich uczestników, tworząc żywą społeczność, nawet dla tych osób, które brały udział tylko w niektórych laboratoriach DT (czasami jest to jedynie kwestia dostępności uczestnika w danym czasie)

Istnieje kilka dostępnych bezpłatnie platform, które można wykorzystać do dzielenia się wynikami i komunikowania się w łatwy i efektywny sposób, w tym przypadku zakłada się, że docelowi uczestnicy są mniej technologiczni:

 • Zwykła strona internetowa
 • Facebook/Twitter/Instagram: do udostępniania zdjęć/filmów
 

IMPLEMENTATION TIPPS

/

 

LITERATURA I ŹRÓDŁA

Gerd Waloszek, Introduction to Design Thinking, 2012: https://experience.sap.com/skillup/introduction-to-design-thinking

 

PRZYKŁAD WDROŻENIA: PROJEKT W JEDEN DZIEŃ

Project in a day tested in Trento, Kosice, and Vas County