Krok 1: Definiowanie problemu i celów

Określenie wyzwania i celów procesu ma kluczowe znaczenie dla pomyślnej współpracy z użytkownikami końcowymi. Zaleca się dokonanie przeglądu definicji problemu i celów po pierwszej interakcji z grupami docelowymi, w celu zapewnienia jej większej przejrzystości.

Krok 2: Budowanie relacji

Budowanie relacji stanowi pierwszy krok, do którego należy wrócić w przypadku kolejnych wydarzeń odbywających się w ramach tego ciągłego i trwającego procesu. Prezentuje on kombinacje narzędzi ICT oraz kroków, które należy podjąć w celu wyjścia z inicjatywą i rozpoczęcia pierwszych interakcji z grupą docelową.

Krok 3: Zaproszenia

Opisywanie kombinacji narzędzi ICT do udostępniania i rejestrowania się w odpowiedzi na zaproszenia na interaktywne wydarzenie.

Krok 4: Rozpoczęcie interakcji

Zaangażuj zainteresowane strony przed wydarzeniem poprzez interakcje z nimi, dając im możliwość wniesienia wkładu prowadzącego do wydarzenia.

Krok 5: Metody uczestnictwa

Różne metody uczestnictwa, które można stosować podczas spotkań fizycznych z grupami docelowymi i zainteresowanymi stronami, wraz z kilkoma praktycznymi wskazówkami wynikającymi z praktyki.

Krok 6: Dokumentacja

Różne sposoby przygotowania i prowadzenia dokumentacji dotyczącej wydarzenia z wykorzystaniem istniejących technologii i narzędzi ICT.