Nadrzędna kategoria: Documentation (how to produce results)

Filmy jednoujęciowe

W JAKI SPOSÓB

Krótki, jednorazowy format wideo zachęca Ludzi do podsumowania najważniejszych punktów ich działań. Skoncentruj wideo na materiałach stworzonych przez uczestników lub po prostu zapisuj słowa kluczowe na karteczkach post-it. Niech uczestnicy decydują, co przedstawiać, a następnie utwórz z nimi maksymalnie 3-minutowe wideo prezentując swoje wnioski, koncentrując kamerę na materiałach lub słowach kluczowych.

DLACZEGO

Jednorazowy film jest łatwym podsumowaniem działań, które prezentują wnioski i działania z imprezy lub wydarzenia.  Technika powoduje, że myślisz i odpowiadasz na podstawowe i ważne pytania, jest wciągającym sposobem dla podsumowania wniosków uczestników.