Rodičovská kategória: Invitations
Prihlasovacie platformy

Prihlasovacie platformy

calendar
free
 
 
CALENDAR INVITE
+
  • Možnosť zacielenia
  • Zasielané do schránok oslovených
  • Motivácia k odpovediam
  • Súvis s prácou
-
  • Potrebný email
  • Neinteraktívny
  • Požívatelia musia používať digitálny kalendár

 

calendar apple qr
calendar google qr
calendar outlook qr