Rodičovská kategória: Follow-up

Posielanie/Zdieľanie

e mail
free
 
 

EMAIL

+
  • Integrovaný
  • Súvis s prácou
  • Možnosť vlastných úprav
  • Zacielený
  • Ľahká distribúcia, ak už máte adresy účastníkov
-
  • Nebezpečenstvo nevyžiadanej pošty
  • Ľudia sú často preťažení e-mailmi
  • Potrebné mať emailové adresy cieľovej skupiny
  • Zriedka preposielané – zdieľané informácie iných
  • Obmedzenia veľkosti

CIEĽOVÁ SKUPINA

Účastníci podujatia, predovšetkým s tými, ktorí už máte kontakt prostredníctvom emailu.