Rodičovská kategória: Participatory methods

Hackathon

POPIS

„Hackathon“ (spojenie „hackingu“ + „maratónu“) je participačná činnosť krátkeho trvania, kde sa ľudia stretávajú, aby riešili niektoré konkrétne problémy z reálneho života (výzvy) v priateľskej a spravodlivej súťaži. Poskytuje priestor a čas na to, aby účastníci mohli riešiť problémy, o ktoré majú záujem a možnosť na to, aby sa dozvedeli o konkrétnych témach (predmete hacku). Tréningové workshopy/prednášky sú príležitosťou najmä pre nováčikov a všetkých účastníkov.

„Hacking“ je kreatívne riešenie problémov, prekonávanie bežne zaužívaných pravidiel (inovačný proces), s krátkym, ale nepretržitým úsilím (2-3 dni, vrátane nocí). Oblasť problému môže klásť menšie/väčšie nároky vo vzťahu k cieľu inovácie a nemusí nevyhnutne zahŕňať technológiu (ale vo väčšine prípadov je technológia jedným z prostriedkov, ktoré účastníci používajú). Aktivita sa zvyčajne uskutočňuje prostredníctvom fyzického a/alebo virtuálneho zapojenia mnohých pomerne skúsených účastníkov („hackerov“), ktorými môžu byť študenti, odborníci, výskumníci.

Tento druh podujatia má trojaký cieľ: posilniť zapojenú komunitu, prilákať a privítať nových účastníkov a poskytnúť účastníkom príležitosť naučiť sa niečo nové.

Je vhodný na vytvorenie hybnosti okolo dostupných inovačných zdrojov, na rýchly rozvoj a reálnu prezentáciu nápadov pre produkty a služby.

Môže byť organizovaný ako fyzické stretnutie, na 2-3 dni pre maximálne 100 účastníkov, ako aj vo virtuálnom nastavení, ktoré umožňuje osloviť väčší počet účastníkov a rôzne geografické oblasti (na tento účel by mohlo byť užitočné zorganizovať aj hackathon odohrávajúci sa naraz vo viacerých mestách).

 

PRE KOHO ?

Je možné zapojiť toľko účastníkov, koľko len chcete. Je ale dôležité zvážiť aj logistiku, príslušné náklady a konečný dojem účastníkov, ako aj výsledky, ktoré sú tvorené vyvinutými a prezentovanými inovatívnymi nápadmi. Na základe skúseností je okolo 40 veľmi dobré číslo čo sa týka počtu účastníkov. 100-150 je výborný počet, ale mohlo by byť dosť komplikované riadiť celkový proces a takýto počet vyžaduje viac zamestnancov a rozpočtu.

Účastníci zvyčajne vytvoria skupiny po 3 až 5 osobách, vyberajú notebooky (ak je podujatie tematicky zamerané na technológie) a s nadšením sa zahĺbia do problémov a navzájom medzi sebou „hravo“ súťažia.

Hack je zmiešaná príležitosť a účastníci sú v kontakte s tímom lektorov, s ľuďmi/odborníkmi poskytujúcimi pomoc a poradenstvo. Taktiež sú hodnotení  porotou expertov. Záujemcovia v podobe hostí a pozorovateľov sú na podujatí vítaní, čím vytvárajú hybnú silu okolo najdôležitejších momentov súťaže.

Je dôležité zapojiť účastníkov, ktorí sú zanietení  zúčastniť sa hacku. Záleží na oblasti, ale dôležitá je rozmanitosť. Aby bolo možné vyvinúť overenie koncepte (PoC), je dôležité prilákať vývojárov, grafických dizajnérov, dizajnérov rozhrania a použiteľnosti, spolu s odborníkmi na predmetné témy v spoločnom úsilí zamyslieť sa nad problémami z rôzneho uhla pohľadu.

 

ZDROJE

Usporiadanie dobrého hackathonu je nákladné. Náklady na izby, potraviny, nápoje a odmeny predstavujú len minimálne potrebné finančné zdroje. Profesionálny hackathon, pre cca 50-60 účastníkov stojí celkovo cca 10k €. Časť alebo celkové náklady by mohli pokryť miestni partneri a sponzori. Vo všeobecnosti si hackathon vyžaduje nasledujúce zdroje:

 • Manažment: Zriadenie organizačného výboru, ktorý je zástupcom viacerých regionálnych aktérov a definovanie vedúceho partnera, ktorý je schopný riadiť hackathon ako hlavný partner (môže ísť o združenie, ktoré zdieľa rovnaké cieľové skupiny hackathonu)
 • Sponzorstvo a ceny: Nájdite dostupných sponzorov (od zainteresovaných strán a miestneho podniku) a definujte, či by podujatie mohlo byť pre účastníkov bezplatné. Zapojte sponzorov do cien (ktoré sú dôležité pre podporu účasti). Cenami by mohli byť certifikované vzdelávacie kurzy, nákupné poukážky, prístroje a zariadenia, až po zájazd do významných vyoských škôl.
 • Primerané miesto na hackaton: veľký otvorený priestor, 1-2 vedľajšie miestnosti, miesto pre stravovanie a ak je to možné aj miesto, kde by si účastníci mohli trochu odpočinúť, stoly a stoličky (nie pripevnené k zemi), veľa zástrčiek.
 • Pripojiteľnosť: Veľká priepustnosť a profesionálne Wi-Fi pripojenie, ktoré poskytuje vysokú rýchlosť všetkým účastníkom bez akýchkoľvek problémov so spoľahlivosťou 24x7.
 

PRÍPRAVA PROCESU

Proces organizovania a realizácie úspešného hackathonu by sa mohol mierne líšiť v závislosti od jeho trvania, typu a druhu problémov, na ktoré je zameraný a zahrnutých cieľových skupín.

Je dôležité zdôrazniť, že je ťažké kompletne vyriešiť problémy/výzvy do konca hackathonu. Je bežné, že problém z reálneho života je zložitý a nedá sa vyriešiť len za pár dní, ale funkčné PoC (overenie koncepcie) by mohli byť vytvorené brilantnými tímami a poskytovať inovatívne aplikácie poznatkov a technológií v reálnych prípadoch. Tieto PoC by sa možno mohli vyvinúť v týždňoch po hackathone, niektorými off-line aktivitami alebo priamym záujmom zainteresovaných strán. Hackathon je zvyčajne len jedna akcia na dlhšom zozname činností potrebných na riešenie väčšieho problému (napr. inovácia prostredníctvom digitalizácie verejnej správy), ale môže to byť aj školenie na prípravu účastníkov na riešenie problémov alebo vytvorenie inovácií v určitej oblasti.

Vo všeobecnosti to vyžaduje nasledujúce zdroje:

 • Definovanie zámeru a cieľových skupín hackatónu
 • Zriadenie organizačného výboru, ktorý je zástupcom viacerých regionálnych aktérov a definovanie vedúceho partnera, ktorý je schopný riadiť hackathon ako hlavný partner (môže ísť o združenie, ktoré zdieľa rovnaké cieľové skupiny hackatónu)
 • Vyhľadanie dostupných sponzorov (od zainteresovaných strán a miestnych podnikov) a definovanie, či by podujatie mohlo byť pre účastníkov bezplatné;
 • Definovanie úloh, zodpovedností a povinností, požadovaného rozpočtu a spôsobu, akým bude pokrytý.

FACILITATOR

Akcia si vyžaduje hlavného odborníka na vedenie diskusie a tím konzultantov. Facilitátor vystupuje ako hlavný moderátor, ktorí podrobne vysvetľuje agendu hackatonu a dohliada na čas, aby boli v súlade s harmonogramom a udržiava ho v súlade s ostatnými hackatónmi bežiacimi v iných geografických miestach (v prípade hackathonu bežiaceho na viacerých miestach súčasne).

ZÁMER

Je dôležité definovať účel hackathonu. Mal by byť výzvou, ale aj realizovateľný v priebehu 2-3 alebo viacerých dní . Hackathon je veľmi silný nástroj na široké testovanie novo sprístupnených zdrojov, ako sú novo-publikované súbory údajov, alebo nový softvér vydaný konkrétnym projektom (napr. verejná softvérová platforma, ktorá by mohla umožniť inováciu) alebo voľne dostupný zdroj, ktorý sa ešte veľmi nepoužíva (napr. rámec na vývoj chatbotov), alebo sa zameriava na celú vedeckú oblasť, kde existuje potenciál (napr. údaje, softvér a metódy, ktoré by mohli riešiť klimatické zmeny). Aj keď by sa zameraný zdroj mohol líšiť, účelom hackathonu pripraviť priestor, keď je možné vytvoriť PoC (overenie koncepcie) a koncepčné riešenia, ktoré sú dostupné pre každého (takže výsledky by mali byť vo forme otvoreného zdrojového kódu).

DEFINUJTE ČASOVÝ PLÁN A LOGISTIKU

Je dôležité definovať časovú os podujatia. Komunikačné plánovanie je základom pre zhromaždenie účastníkov a vytvorenie hybnosti okolo podujatia. Aspoň 1 mesiac pred začatím podujatia by mali byť zverejnené návrhy výziev/problémov so všetkými ostatnými informáciami o organizácii na webovej stránke hackathonu, aby potenciálny účastníci mali dostatok času na vyhodnotenie toho, či sú dostatočne kvalifikovaní a pripravení. Musí sa zvážiť logistika. Skupiny 3-5 jednotlivcov potrebujú stôl so stoličkami, niekoľko napájacích zástrčiek a rýchle  výkonné bezdrôtové pripojenie, schopné podporovať všetkých účastníkov spoločne (jednoduchý domáci Wi-Fi router nestačí a takéto pripojenie by mohlo byť naozaj frustrujúce pre účastníkov). Základný časový harmonogram pre všeobecný hackathon je uvedený nasledovnej web stránke (www.brightidea.com)

hachathon planning timeline

PODPORNÁ DOKUMENTÁCIA

 • Webová stránka aspoň vo forme wiki, ktorá by mala byť vytvorená pred odoslaním pozvánky
 • Predbežný zoznam výziev/problémov, ktoré budú obsahom hackatonu a mali by byť tiež dopredu zadefinované
 • Nechajte priestor na prípadné zmeny, keďže môže dôjsť k zmenám, prípadne účastníci môžu navrhnúť súvisiace problémy/výzvy, o ktoré by mohol byť záujem

POZÝVANIE ÚČASTNÍKOV

Pozvánky by mali byť posielané a spravované emailom. Dôležité ale je mať priamy kontakt so zainteresovanými komunitami a stranami, vysvetľujúc cieľ hackatonu, príležitosť pre nich zúčastniť sa atď.

NASTAVENIE PROSTREDIA

Hackathon je participatívna inovačná metóda, ktorej cieľom je tiež vytvoriť prostredie, kde je možné nielen inovovať, ale aj stretávať sa s novými ľuďmi, objavovať nové veci, zabávať sa v „geekovom štýle“.

Je dôležité vytvoriť prostredie, ktoré je farebné a priateľské, kde účastníci medzi sebou ľahko prelomia ľad a pretransformujú udalosť na jedinečný zážitok, takže si naplánujte aj užívateľskú skúsenosť s návštevnosťou hackatonu. 

Praktické sú plagáty, transparenty, malé svetlá a pohovky v otvorenom priestore, kde je hackathon spustený. Facilitátori by mali využiť možnosti denných okamihov (napr. keď sa stmieva), aby rozsvietili aj niektoré artefakty, ktoré by publikum mohlo oceniť (na odľahčenie trochu ťažkej pracovnej atmosféry).

Dôležité sú aj potraviny a nápoje. Mať niečo pripravené na jedenie alebo pitie aj uprostred noci dáva účastníkom dobrú spätnú väzbu, poskytuje možnosť diskutovať o otázkach aj o tretej ráno, vytvára efekt zastavenia času, ktorý zlepšuje jedinečnosť podujatia.

Niekto z organizačného tímu, kto natáča fotografie a videá o účastníkoch, je tiež veľmi užitočný, a to nielen na vytváranie materiálov pre komunikáciu o hackatone, ale aj na to, aby sa účastníci cítili v centre pozornosti, ako napríklad v televíznej šou.

 

IMPLEMENTÁCIA PODUJATIA

Hackathon môže byť organizovaný odlišne a má odlišné výsledky vzhľadom na rôzne časové línie, ktoré môžu byť spojené s výhrou a komunikáciou.

 • Rýchly králik: navrhnutý tak, aby podporila projekty, ktoré sú dokončené počas 2-3 dní hacku
 • Múdra korytnačka: druhá je navrhnutá tak, aby podporila tímy, ktoré sa rozhodnú pokračovať v ďalšom vývoji v nasledujúcich týždňoch hackathonu, aby realizovali zložitejšie projekty bez časového obmedzenia 2 až 3 dní (1 mesiac je štandard)

Hlavné fázy realizácie hackathonu sú:

Krok 1: Plánovanie (máme zdroje? Pravidlá a forma)

Krok 2: Realizácia (definovanie výziev, komunikácia s cieľovými skupinami)

Krok 3: Potvrdenie (zabezpečenie minimálneho počtu účastníkov)

Krok 4: urobiť Hackathon (2 dni, 1 noc)

Deň 1 - 9:00 Otvorenie podujatia, prezentácia pravidiel hry

 • Deň 1 - 9:30 Predstavenie tímov
 • Deň 1 - 10:30 Začiatok aktivít
 • Deň 2 - 16:00 Dodanie výsledkov
 • Deň 2 - 16:30 Prezentácia výsledkov (každý tím 5 minút)
 • Deň 2 - 18:00 Vyhlásenie víťazov
 • Deň 2 - 18:30 Oceňovanie

Krok 5: Následné monitorovanie

 

DOKUMENTCIA A ZDIEĽANIE VÝSLEDKOV

Hackathon je o otvorenej inovácii. Všetko by malo byť zdokumentované fotografiami, videami, nahrávaním rozhovorov s účastníkmi s cieľom ukázať, prečo si užívali účasť na podujatí (a zároveň prilákať ďalších účastníkov na budúce hacky).

Pre akýkoľvek druh hackathon, a to nielen pre technologicky zameraný, existuje niekoľko voľne dostupných platforiem webu, ktoré by mohli byť použité na zdieľanie výsledkov a komunikáciu jednoduchým a efektívnym spôsobom:

 • Github: zdieľať zdrojový kód, ale aj vytvorené dokumenty pre hack prostredníctvom nastavenia vyhradenej časti Wiki
 • Facebook / Twitter / Instagram: na zdieľanie fotografií / videí
 • Slack: zdieľanie štruktúrovaných dokumentov a vytvorenie diskusie o konkrétnych témach.
 

IMPLEMENTAČNÉ TIPY

 • Naplánujte hack s cieľom vytvoriť niečo jedinečné, s niektorými špecifickými detailmi, ktoré by mohli odlišovať váš hack od všetkých ostatných hackov (aj keď nie sú priamo spojené s hlavným hackom, ale viac očarujúce alebo atraktívne, alebo prepojiť hack s väčšou dimenziou)
 • Zapojte verejnosť prostredníctvom miestnych združení, MSP a spoluprácu
 • Otvorte podujatie pre občanov, či už budú vystupovať v úlohe pozorovateľa alebo zvedavého diváka.
 • Vytvorte hybnú silu a stanovte/vysvetlite zručnosti, ktoré sú potrebné pre účastníkov s predbežnými školeniami v danej oblasti

 • Zabezpečiť zapojenie zainteresovaných strán, potenciálnych zákazníkov a MSP, ktoré by sa mohli zaujímať o riešenia vyvinuté hackom s cieľom maximalizovania vplyvov
 • Masívne použite Sociálnych sietí, ako je Twitter/Instagram počas podujatia, je kľúčovým prvkom pre vytvorenie hybnosti medzi účastníkmi (zapojte účastníkov s tweetom, zapojte facilitátorov a zdieľajte momenty fotografiami a tweetmi). Definujte vhodný hashtag pre danú udalosť (pred, počas, po) a používajte ho!

 

 

LITERATÚRA A ZDROJE

 

SHOWCASE Hackathon

Smart City tool for managing organisations networks, boosting innovation and development, Kielce