Participatívny proces

 

Výzva

Väčšina dnešných verejných a súkromných služieb je súčasťou širšieho radu produktov, služieb a poskytujúcich zainteresovaných strán, ktoré slúžia rôznorodému obyvateľstvu a organizáciám rôznych typov a veľkostí.  Rôzne potreby a situácie týchto používateľov pritom slúžia ako hybná sila inovácií. Je výzvou, aby sa produkty a služby nielen stali súčasťou našich životov, no zároveň nám umožnili podieľať sa na vytváraní pozitívnych zmien.

Jedným z cieľov pri vytváraní nových produktov a služieb je ich bezproblémová a funkčná integrácia do už existujúceho prostredia a infraštruktúry, čo výrazne ovplyvňuje proces ich návrhu a vytvárania.

 

 


Ako môžu koncepty len padnúť do niečího života a byť cenné?

challenge

 

Ak vynecháme používateľov

Výrobok vyvinutý v uzavretom procese často nepodporuje každodenné praktiky používateľa, ale stáva sa skôr rušivým prvkom.

users  products

users left out

Uzavreté procesy majú potenciál produkovať produkty a služby, ktoré nepodporujú ciele ľudí v ich každodennom živote.

 

Otvorené procesy

V otvorenom procese vývojári oslovujú používateľov s cieľom lepšie pochopiť ich životy, čím je docielené, že vyvinutý produkt podporuje praktiky používateľov.

open process

Otvorenie procesov vývoja pre koncových používateľov môže podporiť formovanie produktov, ktoré zodpovedajú potrebám užívateľov a zapadajú do ich života.

 

Rytmy ľudských životov

rhythms of people s lives

No otvorenie procesu pre účasť ľudí niekedy nestačí.

Ďalším krokom je ocenenie rytmu života ľudí rozvíjaním v ich kontexte.

 

Integrácia

Z pohľadu procesov, je najväčší úžitok vytváraný pri kolaboratívnych aktivitách, akými sú napríklad workshopy, kedy sú zapojené obe zainteresované strany.

integration

Integrácia, vedomosti a vstupov zo strany užívateľov aj zainteresovaných strán sa používajú tvorí hodnotný materiál pri kreatívnych aktivitách a výstupy a výsledky sú následne zakomponované do pracovných postupov.

 

KONCEPTY BOLI VYTVORENÉ V RÁMCI PROJEKTU UPSIDE (EU FP7)
www.upside-project.eu