Definácia problému a cieľov

Definácia problému a cieľov

 

  • Definujte problém, ktorý chcete vyriešiť
  • Definujte ciele, ktoré chcete dosiahnuť


Problém a ciele musia byť jasné pre Vás a pre každého, kto sa bude podieľať na procese bez ohľadu na predchádzajúce vedomosti alebo vzdelanie.


TERAZ, sa opýtajte

  • Potrebujem vstúpiť do participatívneho procesu na dosiahnutie týchto cieľov alebo ich môžem dosiahnuť iným spôsobom ?
  • Som v počiatočnej fáze vývoja riešenia a jednoducho nehľadám dôvody pre schválenie môjho riešenia ?

  • Ak ÁNO pokračujte v procese KROKOM 2
  • Ak nie, ste na nesprávnom mieste

Buďte úprimní - neangažujte iných ľudí len preto, aby veci vyzerali lepšie alebo transparentnejšie – inak nebude možné si získať ich pozornosť a úsilie, keď ich zapojenie bude skutočne kľúčové!