Krok 1 - Definovanie problému a cieľov

Definovanie výzvy a cieľov procesu je rozhodujúce pre úspech spolupráce s koncovými používateľmi. Po diskusii s cieľovou skupinou je možné stanovený problém a ciele v prípade potreby upraviť podľa požiadaviek.

Krok 2 - Budovanie vzťahov

Budovanie vzťahov je prvým a opakovaným krokom v tomto prebiehajúcom procese. Predstavuje kombináciu IKT nástrojov a jednotlivých krokov potrebných k začatiu a priebehu interakcie s cieľovou skupinou.

KROK 3 - Pozvánky

Popis dostupných IKT nástrojov určených na zdieľanie a prihlasovanie sa na Vaše interaktívne podujatia.

Krok 4 - Začiatok interakcie

Zapojte zainteresované strany pred podujatím tým, že s nimi budete spolupracovať a poskytnite im príležitosť odovzdať Vám vstupné informácie, relevantné pre pripravované podujatie.

Krok 5 - Participatívne metódy

Rôzne participatívne metódy, ktoré môžete použiť pri osobných stretnutiach s cieľovými skupinami a zainteresovanými stranami s niekoľkými praktickými tipmi vytvorenými na základe predošlých skúseností.