Rodičovská kategória: Participatory methods

Príklad Hackathon

NÁZOV: Nástroj Smart City na riadenie sietí organizácií, podporujúci inovácie a rozvoj, Kielce

1. STRUČNÝ OPIS PROBLÉMU/VÝZVY PILOTNÉHO PROJEKTU

Pilotný projekt bol vyvinutý ako virtuálny asistent komunity nazvaný SAM. Je to inteligentné spojenie medzi ľuďmi a organizáciami, čo má pozitívny vplyv na všetkých účastníkov. SAM vytvára inteligentnú ekosystémovú základňu na sociálnych a verejných komunikačných platformách (napr. Facebook Messenger). Platforma využíva rýchle správy, aby poskytovala solídnu výmenu informácií a umožnila efektívne obchodné spojenia medzi ľuďmi.

Asistent virtuálnych komunít zaraďuje používateľov do vzájomného vzťahu medzi podnikmi, univerzitami a mimovládnymi organizáciami.

SAM je umelá inteligencia. Komunikuje s ľuďmi prostredníctvom prirodzeného jazyka, podporuje zber informácií a vyhľadávanie z rôznych zdrojov. Vedomosti sú založené na údajoch poskytnutých organizáciami a mestskými subjektmi, ako sú technologické parky, inkubátory, odborové zväzy, siete mimovládnych organizácií atď. Takáto virtuálna komunita pozýva ľudí, aby sa zapojili do projektu pre lepšiu budúcnosť.2. SPUSTENIE INTERAKCIE A POUŽITÉ IKT NÁSTROJE

Virtuálny asistent používa prirodzený jazyk ako rozhranie. Momentálne je to najúčinnejší spôsob komunikácie. Účastníci používajú prostriedky, ktoré poznajú, ako Facebook Messenger alebo E-mail. Majú schopnosť komunikovať s organizáciou tak, ako komunikujú so svojimi priateľmi. SAM odstraňuje technickú bariéru medzi ľuďmi a organizáciami, to im pomáha zúčastňovať sa v miestnych komunitných projektoch. Užívateľ komunikuje s robotom, môže napr. povedať “Chcel by som oznámiť poruchu…” alebo “Chcel by som sa poradiť s právnikom” atď. SAM vyrieši problémy ihneď alebo sa opýta pár doplňujúcich otázok (Často Kladené Otázky), aby poskytol najvhodnejšiu odpoveď. Nakoniec SAM spojí používateľa s ľuďmi / organizáciami, ktoré môžu pomôcť vyriešiť konkrétny problém.

SAM bol vytvorený tak, aby sa správal ako reálna osoba, ktorá môže byť súčasťou tímu. Dostane informácie a spracuje ich. SAM sa snaží pochopiť informácie ako človek. Môže komunikovať s účastníkmi prostredníctvom používateľského rozhrania. SAM používa okamžité správy (angl. Instant Messaging, skr. IM), čo je efektívny spôsob, ako sa spojiť s kontaktmi v reálnom čase. IM je menej formálny a omnoho rýchlejší spôsob komunikácie ako e-mail. Je to tiež lacnejšie ako telefonovanie a ľahšie sa používa.

 

3. ZAVÁDZANIE PARTICIPATÍVNEJ METÓDY

HACKATHON Hackathon Idea Kielce STAVAJTE SO SMART CITY A VYTVORTE PRE KIELCE APLIKÁCIU!

Partneri: Kielce Smart City Office, Obchodný veľtrh

Počet zúčastnených: 155

Hackathon Idea Kielce je prvý programovací maratón mesta Kielce, počas ktorého nadšenci programovania pomocou otvorených dát z mesta Kielce vytvoria mobilné a webové aplikácie, ktoré zlepšia kvalitu života v našom meste.

Aplikácie sa týkali jednej z nasledujúcich tém (alebo kombinovali niekoľko z nich):

 • Mestský priestor (dostupnosť miest a priestorov pre obyvateľov, mestská krajina, reklama v meste, verejný priestor);
 • Energie (monitorovanie spotreby a úspory energie, obnoviteľné zdroje energie, solárna energia);
 • Bezpečnosť (bezpečnosť v školách, bezpečnosť na verejných priestranstvách, bezpečnosť na cestách);
 • Mobilita a elektromobilita (doprava a verejná doprava, mestská doprava, zdieľanie bicyklov a áut);
 • Sociálna komunikácia - spolupráca (sociálne konzultácie, oznamovanie udalostí v meste, skupinová práca).

Vychádzali sme z užívateľsky orientovaného dizajnu a inovačného procesu, aby sme preskúmali, generovali nové nápady, nové služby, produkty a modely. Proces, ktorý používame, bol mnohokrát skúšaný a testovaný.


 

4. VÝSLEDKY PILOTNÉHO PROJEKTU

 • NOVÉ SLUŽBY PRE OBČANOV A SPOLOČNOSTI
  Vďaka spojeniu práce občanov mesta Kielce a spoločností v technologickom parku Kielce došlo k vytvoreniu nových riešení. Chatbot ponúkajúci rôzne služby obyvateľom a spoločnostiam. So zavedením participačných procesov pomocou Inovatívnych Metód- Service Design Crowdsourcing – Angažovanie sa Online, nová služba SAM chatbot bola vyvinutá pre občanov Kielce - s občanmi Kielce.
 • NOVÉ PROSTREDIE VYHOVUJÚCE OBCHODU VYTVORENÉ
  Až doteraz neexistoval uspokojujúci spôsob, ktorý umožňuje občanom aby sa cítili dobre, ktorý im šetrí čas a zhromažďuje dôležité „crowdsourcované“ údaje na vylepšenie mestskej skúsenosti v mestách vzhľadom na váhu byrokracie alebo obmedzené možnosti dostupných riešení. Chatbot ponúka jednoduchý a rýchly prístup pre občanov a spoločnosti aby spolutvorili participačný proces a vylepšili ich vedomosti a skúsenosti a mohli zaviesť participačný proces do ďalších prípadov.
 • NETWORKING A NOVÉ KONTAKTY
  Cieľom networkingu je navzájom si poskytnúť pomoc a podporu. Doplnková výhoda je výmena vedomostí, príležitosť získať podporu a vyhľadávať radu od viac skúsenej osoby. Toto je dôležité hlavne pre podnikateľov, ktorí len začínajú svoj biznis.