Rodičovská kategória: Invitations
Platformy pre zdieľanie

Platformy pre zdieľanie

email
free
 
 
EMAIL
+
  • Integrovaný
  • Súvis s prácou
  • Možnosť vlastných úprav
  • Zacielený
-
  • Žiaden vizuál
  • Nebezpečenstvo nevyžiadanej pošty
  • Ľudia sú často preťažení e-mailmi
  • Potrebné mať emailové adresy cieľovej skupiny
  • Zriedka preposielané – zdieľané informácie iných
  • Obmedzenia veľkosti