Rodičovská kategória: Documentation (how to produce results)

Dokumentácia od účastníkov

PRED
Nastavenie prístupu k platformám pre zdieľanie.
google drive
dropbox
facebook 
POČAS
Účastníci vyhotovujú fotky a videa a uploadujú ich.
smart phone
wireless sharing
 
PO
Upload a zdieľanie.
cables
computer
 
+
  • Zapojenie
  • Menej práce
-
  • Náročný prenos
  • Spoliehanie sa na účastníkov
  • Rušivý vplyv počas samotného workshopu