Rodičovská kategória: Follow-up

Spätná väzba

google forms
free
 
 

GOOGLE FORMS

+
  • Prehľad údajov
  • Jednoduché odoslanie emailom
  • Cielená spätná väzba
  • Anonymné
  • Integrácia s emailom
-
  • Možnosť ich ignorácie
  • Riziko vnímania ako úloh
  • Neosobné
  • Neprimeraná (negatívna) spätná väzba
  • Menej neplatených vzorov formulárov ako v prípade nástroja Survey Monkey

CIEĽOVÁ SKUPINA

Veľká skupina účastníkov podujatia, kde otázky a / alebo konverzácie trvajú príliš dlho.