Rodičovská kategória: Follow-up

Posielanie/Zdieľanie

dropbox
cost free
 
 

DROPBOX

+
  • Vhodný pre zdieľanie veľkých súborov
  • Zdieľanie prostredníctvom odkazu
  • Vhodné pre rôzne druhy súborov
  • Umožňuje účastníkom editáciu materiálov
-
  • Obmedzenie veľkosti – zdarma priestor 3GB pre užívateľa
  • Potrebná ďalšia platforma na zdieľanie odkazov k materiálom
  • Nevhodné na diskusiu a poskytovanie spätnej väzby
  • Team zodpovedá za dostupnosť a online prístup

CIEĽOVÁ SKUPINA

Účastníci podujatia, vlastný tím a ďalší, ktorí môžu niekoľkokrát chcieť prezerať a zdieľať dokumentáciu.