Rodičovská kategória: Documentation (how to produce results)

Video na jeden záber

PRED
Rozhodnutie, čo bude obsahom videa.
 
 
 
POČAS
Vyhotovenie videa.
youtu.be/V-sRyyDi4H8
smart phone
 
 
PO
Upload a zdieľanie.
wireless sharing
youtube
e mail
+
  • Dobrá opakovateľnosť
  • rýchly
  • Zameranie na obsah
-
  • Rôzna úroveň kvality
  • Ťažké pochopiť bez kontextu