Rodičovská kategória: Follow-up

Spätná väzba

questions
free
 
 

OTÁZKY

+
  • Možnosť distribúcie prostredníctvom viacerých platforiem
  • Vhodné pre získanie špecifickej spätnej väzby
  • Podporuje interakciu
-
  • Možnosť ich ignorácie
  • Riziko vnímania ako úloh
  • Neosobné

CIEĽOVÁ SKUPINA

Účastníci podujatia.