Rodičovská kategória: Documentation (how to produce results)

Tradičné

AKO

Tradičná workshopová dokumentácia, kde vy a váš tím sledujete interaktívne podujatie a zahrnuté aktivity. V tíme majte jasnú predstavu, ktoré materiály a aktivity je najdôležitejšie zachytiť. Stanovte si jasné úlohy, kde jeden alebo dvaja z tímu zaujmú pozíciu fotografa, aby sa na to mohli sústrediť.

PREČO

Dobrý spôsob, ako získať prehľad o chode interaktívneho podujatia a tiež vytvára príležitosti pre prezentačný materiál projektu. Nezabudnite informovať a získať povolenie od účastníkov podujatia, týkajúce sa toho, ako sa následne chystáte využiť túto dokumentáciu.